Thông tin địa chỉ số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc


Địa chỉ số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc

     Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Thành phố Nam Định Mỹ Lộc theo quy định của pháp luật. Vậy Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc ở đâu? địa chỉ Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc? Số điện thoại chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc? Hỗ trợ Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc như thế nào? là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra và tìm kiếm. Vì vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp phần nào một số thông tin về Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc cho bạn để bạn có thể chủ động liên hệ và nhận được hỗ trợ từ Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc.

1. Giới thiệu Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc

    Thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà Nước và Bộ Tài chính, Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc đã tiến hành sáp nhập các chi cục thuế. Trong đó, hợp nhất chi cục thuế Thành phố Nam Định và chi cục thuế Mỹ Lộc thành Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc. 

1.1. Địa chỉ Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc:

     Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc có trụ sở đặt tại: Số 48 Trần Khắc Chung, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

1.2. Một số Chức năng Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc: 

     + Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc có quyền yêu cầu những đối tượng nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế trên địa bàn;      + Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý những tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước;      + Xử lý những vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan;      + Thực hiện việc quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính;…

2. Số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc là bao nhiêu?  

2.1. Số điện thoại chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc.

     Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc thực hiện quản lý thuế theo quy định của nhà nước trên địa bàn các phường: Bà Triệu, Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Trần Tế Xương, Phan Đình Phùng, Cửa Bắc, Văn Miếu,... Số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc là cầu nối giữa thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc và các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, giải đáp các thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Khi có bất kì thắc mắc gì người dân có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc: 02283849282 để nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ thuế.

số điện thoại chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc

2.2. Danh bạ số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc

– Đội Trước bạ & thu Khác: 02283849282 – Đội Nghiệp vụ - Dự toán: 02283849282 – Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT: 02283849282 – Đội QLN-CCN: 02283849282 – Đội KK-KTT & TH: 02283849282

2.3. Số điện thoại chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc hỗ trợ những vấn đề gì?

    Hầu hết các quốc gia đều có một hệ thống thuế để trả cho các nhu cầu quốc gia nên cần có sự hỗ trợ từ các cán bộ có chuyên môn về thuế để giải đáp các thắc mắc cho người dân. Khi cần hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể gọi tới số điện thoại Chi cục thuế Nam Định Mỹ Lộc. Vậy số điện thoại chi cục thuế Mỹ Lộc hỗ trợ vấn đề gì? Số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Nam Định hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp những vẫn đề chủ yếu sau:  + Chốt thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh + Kiểm tra mã tiểu mục nộp thuế + Đóng mở mã số thuế + Kiểm tra mã số thuế cá nhân + Chấm dứt hiệu lực mã số thuế + Khiếu nại quyết định thuế

2.4. Khi gọi điện đến chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc cần chuẩn bị những gì?

     Có rất nhiều khách hàng gọi đến số điện thoại chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc nhưng không thể nhận được hỗ trợ bởi không chuẩn bị đầy đủ những thông tin để cung cấp cho cán bộ thuế. Vậy khi gọi đến Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:        Đối với khách hàng là cá nhân cần chuẩn bị: thông tin cá nhân, căn cước công dân, ngày tháng năm sinh,….      Đối với khách hàng doanh nghiệp có trụ sở đặt tại Thành phố Nam Định Mỹ Lộc cần chuẩn bị:       + Tên đầy đủ công ty      + Địa chỉ trụ sở công ty      + Mã số thuế công ty

3. Thời gian làm việc Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc

Hiện nay Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc làm việc theo thời gian như sau:      Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: – Buổi Sáng: 7h30 – 11h30                                                – Buổi chiều:  13h – 17h Riêng sáng thứ 7 Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30. Đặc biệt Cơ quan thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thuế từ 8h-11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc

4. Thông tin Website, tài khoản ngân hàng, Email Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc

4.1: Website chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc

     Khi cần các thông tin về thuế thì bạn có thể truy cập vào Website Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc theo đường link: 

4.2: Email Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc

     Bạn có thể gửi thư tới địa chỉ email Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc để nhận hỗ trợ: 

4.3: Fax của Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc:

     Bạn có thể gửi Fax đến Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc: 

4.4: Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc

     Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc là nơi nhận những khoản nộp thuế, phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp theo quy định của nhà nước. Thông tin nộp thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc:      + Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc      + Số tài khoản:       + Mở tại: Kho bạc Nhà nước Tỉnh Nam Định

5. Một số câu hỏi Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc

5.1. Công ty của tôi ở phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định thì thuộc Chi cục thuế nào nộp thuế ở đâu?

     Nếu công ty bạn ở phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định thì thuộc sự quản lý của Chi cục thuế khu vực Thành phố Nam Định Mỹ Lộc tại Số 48 Trần Khắc Chung, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định. Đây là địa chỉ của chi cục thuế khu vực Thành phố Nam Định Mỹ Lộc và bạn cần thực hiện các nghĩa vụ và nộp thuế tại chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc đầy đủ.

5.2. Tôi ở xã Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định muốn kê khai thuế thu nhập cá nhân thì làm như thế nào?

     Bạn đang cư trú ở Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định và muốn hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể truy cập vào webiste của chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc hoặc gọi tới số điện thoại chi cục thuế khu vực Thành phố Nam Định Mỹ Lộc: 02283849282 để được các cán bộ thuế hướng dẫn kê khai một cách nhanh nhất.

5.3. Tôi đang làm sổ đỏ ở Thành phố Nam Định Mỹ Lộc giờ cần phải đóng thuế và lệ phí trước bạ thì gọi đến đâu? 

   Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng. Để hoàn thành thủ tục đóng thuế và nộp lệ phí trước bạ thì bạn hoàn toàn có thể gọi đến số điện thoại thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc hoặc qua hộp thư điện tử như  Email để nhận sự hỗ trợ từ cán bộ thuế hướng dẫn kê khai tờ thuế, nộp lệ phí,….

       Thông tin liên hệ, địa chỉ, trụ sở và số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc

    Trên đây là một số thông tin về địa chỉ, trụ sở, số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc để bạn đọc có thể tham khảo. Bạn muốn liên hệ tới chi cục thuế Thành phố Nam Định Mỹ Lộc có thể tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cập trên.

     Thông tin liên hệ tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp.

    Tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp 1900633720 được đăng ký theo quy định pháp luật, chúng tôi có đội ngũ tổng đài viên hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng tra cứu tìm kiếm thông tin theo yêu cầu bao gồm: số điện thoại liên hệ, số tổng đài tư vấn, địa chỉ, website, Email, Số Fax, số trung tâm cskh, hotline khiếu nại và giải đáp thắc mắc chung  theo quy định pháp luật Việt Nam vì vậy bạn muốn liên hệ tới đơn vị hỗ trợ nào thì có thể gọi cho chúng tôi.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ Google Maps chi cục thuế khu vực Nam Định Mỹ Lộc - Số 48 Trần Khắc Chung, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Bài viết tham khảo: Chi cục thuế khu vực Tiên Lữ Phù CừĐiện lực Quảng Ninh

708