Bảo hiểm thất nghiệp
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Thái Bình
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Thái Bình

 Trung Tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 1992 của UBND tỉnh Thái Bình. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp Nhà nước hoạt đ

14:46 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Tây Ninh
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Tây Ninh

 Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh thành lập tháng 4/1989 là đơn vị sự nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh, là đơn vị sự nghiệp có thu,

14:58 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Sơn La
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Sơn La

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 789/1994/QĐ-UBND ngày 12/10/1994 của UBND tỉnh Sơn La với tên gọi ban đầu là Trung tâm Xúc tiến việc làm. Trung tâm là đơn

14:51 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Sóc Trăng
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Sóc Trăng

 Trung Tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sóc Trăng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, được thành lập ngày 02 tháng 11 năm 1992 theo Quyết định số 656/QĐ-UBT của Ủy ban Nhân dân 

14:28 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Quảng Trị
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Quảng Trị

   Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Trị là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định thành lập, thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập

14:25 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Quảng Ninh
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Quảng Ninh

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ninh là một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, được mở t

14:48 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Quảng Ngãi
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Quảng Ngãi

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; 

15:03 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Quảng Nam
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Quảng Nam

  Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam là một đơn vị dịch vụ sự nghiệp công, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Nam. Nguyên là Trung tâm Xúc tiến việc làm phía Nam tỉnh Quảng Nam 

14:54 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Quảng Bình
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Quảng Bình

 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình, bảo hiểm thất nghiệp Quảng Bình là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định thành lập. Trung tâm dịch

07:18 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Phú Thọ
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Phú Thọ

 Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo

07:09 02-13