Bảo hiểm y tế
Tìm hiểu chi tiết về tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến
Tìm hiểu chi tiết về tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến

Đối với mỗi cá nhân, việc tham gia đóng bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ được về những quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm y tế. Cũng như không hiểu rõ được các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế để đảm bảo được các nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh chính đáng. 

 
15:34 08-27
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Nam Định địa chỉ liên hệ
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Nam Định địa chỉ liên hệ

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định được thành lập theo Quyết định số 137/QĐ-TCCB ngày 15/6/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và 

02:07 02-15
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Long An địa chỉ liên hệ
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Long An địa chỉ liên hệ

 Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An được thành lập theo Quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào năm 1995. Là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh, chịu sự quản lý trực 

02:11 02-15
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Kon Tum địa chỉ liên hệ
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Kon Tum địa chỉ liên hệ

 BHXH tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 37/QĐ-TCCB ngày 20/07/1995 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, trong bối cảnh sau gần 4 năm tái lập tỉnh (01/11/1991). Từ tháng 01/2003, tiếp nhận toàn

02:14 02-15
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Lào Cai địa chỉ liên hệ
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Lào Cai địa chỉ liên hệ

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/1995, gồm 05 phòng nghiệp vụ và 11 BHXH huyện, thị xã. Năm 2003, Bảo hiểm y tế tỉnh Lào Cai sáp nhập sang BHXH tỉnh Lào Cai theo 

01:50 02-15
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Lạng Sơn địa chỉ liên hệ
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Lạng Sơn địa chỉ liên hệ

  BHXH tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 101/QĐ-TCCB ngày 04/8/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trên cơ sở thống nhất hai bộ phận BHXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

01:53 02-15
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Lâm Đồng địa chỉ liên hệ
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Lâm Đồng địa chỉ liên hệ

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-BHXH-TCCB ngày 20/7/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 9/1995, trên 

01:56 02-15
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Lai Châu địa chỉ liên hệ
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Lai Châu địa chỉ liên hệ

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm

02:38 02-15
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Kiên Giang địa chỉ liên hệ
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Kiên Giang địa chỉ liên hệ

BHXH tỉnh Kiên Giang được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/7/1995 với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện chế độ, chính sách BHXH cho người lao động có tham gia BHXH trên địa

02:02 02-15
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Ninh Thuận địa chỉ liên hệ
Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế Ninh Thuận địa chỉ liên hệ

 Bảo hiểm y tế tỉnh Ninh Thuận là đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 33/QĐ-BHXH-TCCB ngày 20/7/1995 của Tổng Giám đốc bảo hiểm y tế Việt Nam, chịu sự quản

01:38 02-15