Số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung thông tin địa chỉ liên hệ


Thông tin bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung số điện thoại địa chỉ liên hệ

1. Bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung

Bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung là cơ quan nhà nước thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo Hiểm tỉnh Thanh Hóa, có chức năng giúp bảo hiểm Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản, hưu trí, tử tuất và các vấn đề khác về bảo hiểm cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: Bộ phận Quản lý thu: Bộ phận Sổ, thẻ: Bộ phận Chính sách: Bộ phận Kế toán: Giám định BHYT: 

+ Thông tin website bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung

   Website: https:baohiemxahoi.gov.vn

+ Địa chỉ bảo hiểm xã hội, y tế huyện Hà Trung

   Bảo hiểm huyện Hà Trung có địa chỉ tại: Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, Việt Nam.

+ Email bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung

   Email: hatrung@thanhhoa.vss.gov.vn

Số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung

2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung

     Liên hệ qua số điện thoại bảo hiểm là phương thức hỗ trợ trực tuyến 24/7 giúp bạn tối ưu thời gian kết nối với nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hiểm nhanh mà không cần đến trực tiếp cơ quan làm việc. Số điện thoại bảo hiểm huyện Hà Trung là nơi tiếp nhận thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại trên địa bàn huyện Hà Trung.

     2.1: Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung

     Số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Hà Trung có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm xã hội như: thời gian làm việc bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung. kiểm tra các khoản đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, cách tính bảo hiểm xã hội v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc cần được hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung 0237 3855 015 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn.  VD: Bạn ở Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Nội muốn hỏi vè hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể liên hệ tới Bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung tại địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, Việt Nam. Hoặc gọi điện theo số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung nêu trên để hỏi về hồ sơ.

    2.2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Hà Trung

    Số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Hà Trung là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Hà Trung có thể liên hệ để giải đáp các vấn dề về bảo hiểm y tế như: thời gian hưởng bảo hiểm y tế, hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế, cách tính bảo hiểm y tế, v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm y tế thì thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Hà Trung 0237 3855 015 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn.  VD: Bạn ở Xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa muốn hỏi về cách tính bảo hiểm Y Tế thì bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bảo hiểm Y Tế huyện Hà Trung theo địa chỉ và số điện thoại trên.

    2.3. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Hà Trung

    Số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Hà Trung là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Hà Trung có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thai sản như: cách tính bảo hiểm thai sản, hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản, các chế độ hưởng bảo hiểm thai sản, cách lĩnh tiền bảo hiểm thai sản v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm thai sản thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Hà Trung 0237 3855 015 để được hỗ trợ.  VD: doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa muốn hỏi về chế độ thai sản thì có thể gọi điện hoặc liên hệ tới địa chỉ trên.

    2.4. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp huyện Hà Trung

    Số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp huyện Hà Trung là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Hà Trung có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp gọi là trung tâm bảo hiểm thất nghiệp. ở Thanh Hóa có rất nhiều trung tâm bảo hiểm thất nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp cho chung cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn Thanh Hóa vì vậy nếu bạn ở huyện Hà Trung thì bạn có thể đến trung tâm bảo hiểm thất nghiệp Thanh Hóa số điện thoại: 0237 659 3958; tại Địa chỉ: số 33, Lê Lai, phường Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Danh sách các phường chịu sự quản lý bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung

     Bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung sẽ quản lý các vấn đề về bảo hiểm xã hội đối với cá nhân và tổ chức đang sinh sống và có trụ sở thuộc sự quản lý của huyện Hà Trung như:

     + Xã Hà Bắc – Địa chỉ: Xã Hà Bắc - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

     + Xã Hà Vân – Địa chỉ: Xã Hà Vân - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

     + Xã Hà Yên – Địa chỉ: Xã Hà Yên - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

     + Xã Hà Thanh – Địa chỉ: Xã Hà Thanh - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

     + Xã Hà Giang – Địa chỉ: Xã Hà Giang - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

4. Hỏi đáp bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung?

– Có thể gọi đến số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung vào thứ 7 chủ nhật không?

    Hiện nay để hỗ trợ tối đa, nhanh chóng cho người lao động cũng như người sử dụng lao động. Các trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung tiếp nhận và xử lý hồ sơ đều trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bẩy các ngày trong tuần.

–  Doanh nghiệp Tôi ở Xã Hà Dương muốn làm thủ tục bảo hiểm thai sản thì nộp hồ sơ ở đâu?

    Nếu doanh nghiệp bạn ở Xã Hà Dương và muốn nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thao sản thì bạn có thể nôp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản tại đơn vị bảo hiểm thai sản huyện Hà Trung theo địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá, Việt Nam.

– Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung?

     Bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung và các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ làm việc theo giờ hành chính và từ thứ 2 đến thứ 6. Vì vậy khi có việc cần đến làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội bạn cần lưu ý thời gian làm việc này để tránh mất thời gian đến. Hoặc có thể liên hệ trước tới số điện thoại của cơ quan bảo hiểm xã hội để nắm bắt được thông tin làm việc của đơn vị này.

– Ở Xã Hà Phú thì mua bảo hiểm Y Tế ở đâu?

     Bạn có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại Cơ quan bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú.      Ví dụ bạn ở Xã Hà Phú, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa bạn có thể đến UBND Xã Hà Phú để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Hoặc bạn có thể lên trực tiếp bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

5. Tổng đài số điện thoại tư vấn về pháp luật bảo hiểm xã hội.

     Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội là tổng đài giải đáp các vấn đề về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp như: Hồ sơ hưởng bảo hiểm, cách tính bảo hiểm, thời gian hưởng bảo hiểm, chế độ bảo hiểm và các vấn đề khác về bảo hiểm. Vì vậy bạn muốn được hỗ trợ mọi vấn đề pháp luật về bảo hiểm thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số: 1900633720 chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Điện thoại: 1900633720

Địa chỉ Google Maps bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung - Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá.

Bài viết tham khảo: Bảo hiểm xã hội huyện Phú ThiệnBảo hiểm xã hội huyện Chư Păh

579