Số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai thông tin địa chỉ liên hệ


Thông tin bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai số điện thoại địa chỉ liên hệ

1. Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai

Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai là cơ quan nhà nước thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo Hiểm tỉnh Sơn La, có chức năng giúp bảo hiểm Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản, hưu trí, tử tuất và các vấn đề khác về bảo hiểm cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Tên giao dịch: Số tài khoản: 7908 21400 0003 Tên ngân hàng: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quỳnh Nhai

+ Thông tin website bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai

   Website: https:baohiemxahoi.gov.vn

+ Địa chỉ bảo hiểm xã hội, y tế huyện Quỳnh Nhai

   Bảo hiểm huyện Quỳnh Nhai có địa chỉ tại: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

+ Email bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai

   Email: quynhnhai@sonla.vss.gov.vn

Số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai

2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai

     Liên hệ qua số điện thoại bảo hiểm là phương thức hỗ trợ trực tuyến 24/7 giúp bạn tối ưu thời gian kết nối với nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hiểm nhanh mà không cần đến trực tiếp cơ quan làm việc. Số điện thoại bảo hiểm huyện Quỳnh Nhai là nơi tiếp nhận thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.

     2.1: Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai

     Số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm xã hội như: thời gian làm việc bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai. kiểm tra các khoản đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, cách tính bảo hiểm xã hội v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc cần được hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai 0212 383 3158 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn.  VD: Bạn ở Xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La Nội muốn hỏi vè hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể liên hệ tới Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai tại địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Hoặc gọi điện theo số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai nêu trên để hỏi về hồ sơ.

    2.2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Quỳnh Nhai

    Số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Quỳnh Nhai là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai có thể liên hệ để giải đáp các vấn dề về bảo hiểm y tế như: thời gian hưởng bảo hiểm y tế, hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế, cách tính bảo hiểm y tế, v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm y tế thì thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Quỳnh Nhai 0212 383 3158 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn.  VD: Bạn ở Xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La muốn hỏi về cách tính bảo hiểm Y Tế thì bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bảo hiểm Y Tế huyện Quỳnh Nhai theo địa chỉ và số điện thoại trên.

    2.3. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Quỳnh Nhai

    Số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Quỳnh Nhai là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thai sản như: cách tính bảo hiểm thai sản, hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản, các chế độ hưởng bảo hiểm thai sản, cách lĩnh tiền bảo hiểm thai sản v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm thai sản thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Quỳnh Nhai 0212 383 3158 để được hỗ trợ.  VD: doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La muốn hỏi về chế độ thai sản thì có thể gọi điện hoặc liên hệ tới địa chỉ trên.

    2.4. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp huyện Quỳnh Nhai

    Số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp huyện Quỳnh Nhai là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp gọi là trung tâm bảo hiểm thất nghiệp. ở Sơn La có rất nhiều trung tâm bảo hiểm thất nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp cho chung cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn Sơn La vì vậy nếu bạn ở huyện Quỳnh Nhai thì bạn có thể đến trung tâm bảo hiểm thất nghiệp Sơn La số điện thoại: 0212 377 4002; tại Địa chỉ: Tổ 5 – Phường Chiềng Sinh – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La.

3. Danh sách các phường chịu sự quản lý bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai

     Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai sẽ quản lý các vấn đề về bảo hiểm xã hội đối với cá nhân và tổ chức đang sinh sống và có trụ sở thuộc sự quản lý của huyện Quỳnh Nhai như:

     + Xã Mường Giôn – Địa chỉ: Xã Mường Giôn - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La

     + Xã Pá Ma Pha Khinh – Địa chỉ: Xã Pá Ma Pha Khinh - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La

     + Xã Chiềng Ơn – Địa chỉ: Xã Chiềng Ơn - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La

     + Xã Mường Giàng – Địa chỉ: Xã Mường Giàng - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La

     + Xã Chiềng Bằng – Địa chỉ: Xã Chiềng Bằng - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La

4. Hỏi đáp bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai?

– Có thể gọi đến số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai vào thứ 7 chủ nhật không?

    Hiện nay để hỗ trợ tối đa, nhanh chóng cho người lao động cũng như người sử dụng lao động. Các trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai tiếp nhận và xử lý hồ sơ đều trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bẩy các ngày trong tuần.

–  Doanh nghiệp Tôi ở Xã Mường Sại muốn làm thủ tục bảo hiểm thai sản thì nộp hồ sơ ở đâu?

    Nếu doanh nghiệp bạn ở Xã Mường Sại và muốn nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thao sản thì bạn có thể nôp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản tại đơn vị bảo hiểm thai sản huyện Quỳnh Nhai theo địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

– Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai?

     Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai và các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ làm việc theo giờ hành chính và từ thứ 2 đến thứ 6. Vì vậy khi có việc cần đến làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội bạn cần lưu ý thời gian làm việc này để tránh mất thời gian đến. Hoặc có thể liên hệ trước tới số điện thoại của cơ quan bảo hiểm xã hội để nắm bắt được thông tin làm việc của đơn vị này.

– Ở Xã Chiềng Khoang thì mua bảo hiểm Y Tế ở đâu?

     Bạn có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại Cơ quan bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú.      Ví dụ bạn ở Xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La bạn có thể đến UBND Xã Chiềng Khoang để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Hoặc bạn có thể lên trực tiếp bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

5. Tổng đài số điện thoại tư vấn về pháp luật bảo hiểm xã hội.

     Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội là tổng đài giải đáp các vấn đề về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp như: Hồ sơ hưởng bảo hiểm, cách tính bảo hiểm, thời gian hưởng bảo hiểm, chế độ bảo hiểm và các vấn đề khác về bảo hiểm. Vì vậy bạn muốn được hỗ trợ mọi vấn đề pháp luật về bảo hiểm thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số: 1900633720 chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Điện thoại: 1900633720

Địa chỉ Google Maps bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai - Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Bài viết tham khảo: bảo hiểm xã hội huyện Bắc Trà Mybảo hiểm xã hội thành phố Hội An

297