Trường đại học
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, địa chỉ ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên,...Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học; tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

08:29 02-21
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, địa chỉ ĐH Kinh tế và QTKD...Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Economics) được thành lập năm 2004, với sứ mạng là: “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học

09:53 02-21
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Khoa học Thái Nguyên
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Khoa học Thái Nguyên

Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Khoa học Thái Nguyên, địa chỉ Đại học Khoa học Thái Nguyên,...Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên

08:59 02-21
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, địa chỉ đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng,...Trường luôn nỗ lực không ngừng nhằm cũng cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất, giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách

07:42 02-21
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Sư phạm TP.HCM
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Sư phạm TP.HCM

Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Sư phạm TP.HCM, địa chỉ trường Đại học Sư phạm TP.HCM,....Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Education) được thành lập năm 1976, là một trường đại học chuyên ngành sư phạm

07:12 02-21
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, địa chỉ ĐH TN và MT TP.HCM,...Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh bắt đầu đào tạo cao học với hai ngành là quản lý đất đai và kỹ thuật môi trường với 273 học viên.

06:33 02-21
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, địa chỉ trường ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM, học phí ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM...Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật còn là một trong 6 Đại học Sư phạm Kỹ thuật của cả nước – đào tạo kỹ thuật lấy ứng dụng

05:56 02-22
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Quốc Gia TP.HCM
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Quốc Gia TP.HCM

Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Quốc Gia TP.HCM, địa chỉ trường Đại học Quốc Gia TP.HCM, học phí trường Đại học Quốc Gia TP.HCM,...Trường Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh được Chính phủ Việt Nam thành lập vào năm 1995 nhằm kiến tạo một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học

05:18 02-22
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, địa chỉ ĐH Ngoại ngữ TIn học TP.HCM, học phí ĐH Ngoại ngữ Tin học,...Gần 25 năm qua, bằng sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, HUFLIT đã trở thành trường đại học ngoài công lập được xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo

09:41 02-22
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu
Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Tổng đài tư vấn địa chỉ số điện thoại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu, địa chỉ ĐH Mỹ thuật CN Á Châu, học phí ĐH Mỹ thuật CN Á Châu,...Trường có đội ngũ giảng viên đươc đào tạo cơ bản trong và ngoài nước có học hàm PGS.TS, Tiến sĩ, Thạc sĩ, có phương pháp giảng dạy tích cực, hiện đại, có uy tín, kinh nghiệm

09:00 02-22