Bệnh viện
Bệnh viện Quân y 4 Nghệ An số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 
Bệnh viện Quân y 4 Nghệ An số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 

Thông tin địa chỉ số điện thoại Bệnh viện Quân y 4 Nghệ An 02383571667 địa chỉ Bệnh viện Quân y 4 Nghệ An Đường Lê Viết Thuật

02:58 06-28
Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 
Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 

Thông tin địa chỉ số điện thoại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, địa chỉ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông Số 136 và 143 đường Nguyễn Phong Sắc...Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông được thành lập vào đầu năm 2002. Trong thời gian đầu mới thành lập, bệnh viện gặp muôn vàn khó khăn và thử thách. Máy móc trang thiết bị y tế nghèo nàn lạc hậu

02:54 06-28
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 

Thông tin địa chỉ số điện thoại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Số 150 đường Nguyễn Phong Sắc...Trung tâm dịch vụ tổng hợp Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 999 quyết định bệnh viện ủy ban ngày 31 tháng 7 năm 2017

02:56 06-28
Bệnh viện Đa Khoa huyện Kỳ Sơn số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 
Bệnh viện Đa Khoa huyện Kỳ Sơn số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 

Thông tin địa chỉ số điện thoại Bệnh viện Đa Khoa huyện Kỳ Sơn, địa chỉ Bệnh viện Đa Khoa huyện Kỳ Sơn Thị trấn Mường Xén....Bệnh viện Đa Khoa huyện Kỳ Sơn được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại

02:52 06-28
Bệnh viện Đa Khoa huyện Quỳ Hợp số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 
Bệnh viện Đa Khoa huyện Quỳ Hợp số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 

Thông tin địa chỉ số điện thoại Bệnh viện Đa Khoa huyện Quỳ Hợp, địa chỉ Bệnh viện Đa Khoa huyện Quỳ Hợp Thị trấn Quỳ Hợp...Bệnh viện Đa Khoa huyện Quỳ Hợp đã từng bước củng cố, hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cán bộ và đội ngũ cán bộ y tế xã

02:50 06-28
Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 
Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 

Thông tin địa chỉ số điện thoại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn Khối 6, thị trấn Anh Sơn...Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đã từng bước củng cố, hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cán bộ và đội ngũ cán bộ y tế xã, phường

02:47 06-28
Trung tâm Y tế thành phố Vinh số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 
Trung tâm Y tế thành phố Vinh số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 

Thông tin địa chỉ số điện thoại Trung tâm Y tế thành phố Vinh, địa chỉ Trung tâm Y tế thành phố Vinh 59 Đường Tuệ Tĩnh, phường Hà Huy Tập....Trong những năm qua, Trung tâm Y tế Thành Phố Vinh đã từng bước củng cố, hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cán bộ và đội ngũ cán bộ y tế xã

02:48 06-28
Bệnh viện Đa Khoa huyện Quỳnh Lưu số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 
Bệnh viện Đa Khoa huyện Quỳnh Lưu số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 

Thông tin địa chỉ số điện thoại Bệnh viện Đa Khoa huyện Quỳnh Lưu, địa chỉ số điện thoại Bệnh viện Đa Khoa huyện Quỳnh Lưu...Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu một cơ sở y tế đảm nhiệm điều trị nhiều chuyên khoa. Các bước thực hiện khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn

10:17 06-27
Bệnh viện Đa Khoa huyện Tân Kỳ số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 
Bệnh viện Đa Khoa huyện Tân Kỳ số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 

Thông tin địa chỉ số điện thoại Bệnh viện Đa Khoa huyện Tân Kỳ, địa chỉ Bệnh viện Đa Khoa huyện Tân Kỳ Khối 10, thị trấn Tân Kỳ...Bệnh viện đa khoa huyện Tân Kỳ có mã số thuế 2900995859, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 13/01/2009...

10:15 06-27
Bệnh viện huyện Đô Lương số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 
Bệnh viện huyện Đô Lương số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 

Thông tin địa chỉ số điện thoại Bệnh viện huyện Đô Lương, địa chỉ Bệnh viện huyện Đô Lương Xã Đà Sơn, huyện Đô Lương....Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương là bệnh viện công lập Hạng 2 tại Nghệ An. Bệnh viện đảm bảo chuyên môn và hạ tầng để đảm nhận chức năng thăm khám tại địa phương

10:13 06-27