Bệnh viện
Số điện thoại trung tâm y tế Cầu Ngang thông tin địa chỉ liên hệ
Số điện thoại trung tâm y tế Cầu Ngang thông tin địa chỉ liên hệ

Thông tin địa chỉ số điện thoại trung tâm y tế Cầu Ngang 02943825833, địa chỉ trung tâm y tế Cầu Ngang Ấp Mỹ Cẩm A, xã Mỹ Hòa...Trung tâm Y tế Cầu Ngang do ông Lê Văn Dũng làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 28/12/2007

08:06 07-29
Số điện thoại trung tâm y tế thành phố Trà Vinh thông tin địa chỉ liên hệ
Số điện thoại trung tâm y tế thành phố Trà Vinh thông tin địa chỉ liên hệ

Thông tin địa chỉ số điện thoại trung tâm y tế thành phố Trà Vinh 02943852524, đạ chỉ trung tâm y tế thành phố Trà Vinh Phường 4...Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh do bà Viên Thị Thanh Thủy làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 11-01-2007

08:05 07-29
Số điện thoại trung tâm y tế thị xã Duyên Hải thông tin địa chỉ liên hệ
Số điện thoại trung tâm y tế thị xã Duyên Hải thông tin địa chỉ liên hệ

Thông tin địa chỉ số điện thoại trung tâm y tế thị xã Duyên Hải 02945291950, địa chỉ trung tâm y tế thị xã Duyên Hải Phường 1........Trung tâm Y tế huyện thị xã Duyên Hải do ông Hồ Minh Tịnh làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 15/10/2015

08:04 07-29
Số điện thoại trung tâm y tế Châu Thành thông tin địa chỉ liên hệ
Số điện thoại trung tâm y tế Châu Thành thông tin địa chỉ liên hệ

Thông tin địa chỉ số điện thoại trung tâm y tế Châu Thành 02943872041, địa chỉ trung tâm y tế Châu Thành Thị trấn Châu Thành.......Trung tâm Y tế huyện Châu Thành do ông Sơn Ngọc Minh làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 26/12/2007

08:02 07-29
Số điện thoại trung tâm y tế Trà Cú thông tin địa chỉ liên hệ
Số điện thoại trung tâm y tế Trà Cú thông tin địa chỉ liên hệ

Thông tin địa chỉ số điện thoại trung tâm y tế Trà Cú 02943874250, địa chỉ trung tâm y tế Trà Cú Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú.........Trung tâm Y tế huyện Trà Cú do bà Nguyễn Hồng Thủy làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 28/12/2007

08:00 07-29
Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 
Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 

Thông tin địa chỉ số điện thoại Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An, địa chỉ Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An...Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Nghệ An là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, trực thuộc Sở Y tế Nghệ An, có chức năng khám chữa bệnh,

07:33 07-07
Bệnh viện Quốc Tế Vinh số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 
Bệnh viện Quốc Tế Vinh số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 

Thông tin địa chỉ số điện thoại Bệnh viện Quốc Tế Vinh tỉnh Nghệ An, địa chỉ Bệnh viện Quốc Tế Vinh tỉnh Nghệ An...Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinh được trang bị cơ sở vật chất khang trang, không gian sạch thoáng, phòng ốc đầy đủ tiện nghi

01:33 07-05
Số điện thoại trung tâm y tế Càng Long thông tin địa chỉ liên hệ
Số điện thoại trung tâm y tế Càng Long thông tin địa chỉ liên hệ

Thông tin địa chỉ số điện thoại trung tâm y tế Càng Long 02943882015, địa chỉ trung tâm y tế Càng Long Thị trấn Càng Long.........Trung tâm Y tế huyện Càng Long do bà Nguyễn Hoàng Linh làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 26/12/2007

07:31 07-07
Số điện thoại trung tâm y tế Cầu Kè thông tin địa chỉ liên hệ
Số điện thoại trung tâm y tế Cầu Kè thông tin địa chỉ liên hệ

Thông tin địa chỉ ố điện thoại trung tâm y tế huyện Cầu Kè, địa chỉ trung tâm y tế huyện Cầu Kè Thị Trấn Cầu Kè.......Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 với tổng số hoạt động chuyên môn là 148 người tại tuyến huyện và 73 người ở tuyến xã

01:35 07-05
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An số điện thoại thông tin địa chỉ liên hệ 

Thông tin địa chỉ số điện thoại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, địa chỉ Bệnh viện Nội tiết..Tiền thân của Bệnh viện Nội tiết Nghệ An ngày nay là Trạm Nội tiết Nghệ Tĩnh, được thành lập vào ngày 14 tháng 11 năm 1977 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh

01:31 07-05