Bảo hiểm thất nghiệp
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Hà Tĩnh
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Hà Tĩnh

 Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, một tổ chức có tư cách pháp nhân, 

09:53 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Hà Nam
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Hà Nam

Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nam được thành lập theo quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 08/06/2007 của UBND tỉnh Hà Nam trực thuộc sở Lao động TB&XH tỉnh Hà Nam, trên cơ sở sắp 

09:50 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Hà Giang
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Hà Giang

 Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Giang trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, một tổ chức có tư cách pháp nhân

10:01 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Gia Lai
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Gia Lai

Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai là một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Gia Lai; thành lập năm 1993 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai,

07:40 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Đồng Tháp
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Đồng Tháp

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, một tổ chức có tư cách

07:36 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Đồng Nai
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Đồng Nai

  Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; Trung tâm có tư cách pháp nhân

09:43 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Điện Biên
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Điện Biên

Trung tâm Dịch vụ việc làm Điện Biên được thành lập ngày 23/9/2005 UBND tỉnh đã ra Quyết định số 986/QĐ-CTUBND. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Điện Biên trực thuộc Sở Lao động – Thương binh 

09:57 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Đắk Nông
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Đắk Nông

Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Nông được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 1916/QĐ-UBND với mã số thuế là 6400046056 kể từ ngày 17/12/2014 và bắt đầu hoạt độ

09:32 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Đắk Lắk
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Đắk Lắk

 Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 541/QĐ-UB ngày 18/11/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Có địa chỉ trụ sở chính tại địa chỉ: 79 Phan Chu 

09:35 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Cao Bằng
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Cao Bằng

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng được thành lập năm 1992 theo Quyết định số: 310 UB/QĐ-TC ngày 26/10/1992 của UBND tỉnh Cao Bằng. Có địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 086,

09:40 02-13