Bảo hiểm thất nghiệp
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Hà Tĩnh
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Hà Tĩnh

 Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, một tổ chức có tư cách pháp nhân, 

09:53 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Hà Nam
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Hà Nam

Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nam được thành lập theo quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 08/06/2007 của UBND tỉnh Hà Nam trực thuộc sở Lao động TB&XH tỉnh Hà Nam, trên cơ sở sắp 

09:50 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Hà Giang
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Hà Giang

 Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Giang trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, một tổ chức có tư cách pháp nhân

10:01 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Gia Lai
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Gia Lai

Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai là một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Gia Lai; thành lập năm 1993 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai,

07:40 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Đồng Tháp
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Đồng Tháp

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, một tổ chức có tư cách

07:36 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Đồng Nai
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Đồng Nai

  Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; Trung tâm có tư cách pháp nhân

09:43 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Điện Biên
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Điện Biên

Trung tâm Dịch vụ việc làm Điện Biên được thành lập ngày 23/9/2005 UBND tỉnh đã ra Quyết định số 986/QĐ-CTUBND. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Điện Biên trực thuộc Sở Lao động – Thương binh 

09:57 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Cà Mau
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Cà Mau

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Cà Mau là đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, được thành lập từ năm 1986 đến nay với nhiều tên gọi khác nhau nhưng vẫn th

14:44 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Bình Thuận
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Bình Thuận

 Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng t

14:40 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Bình Phước
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Bình Phước

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Phước là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Tỉnh Bình Phước mã số doanh nghiệp 3800233961 

14:25 02-13