Bảo hiểm thất nghiệp
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Ninh Thuận
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Ninh Thuận

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo 

07:05 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Ninh Bình
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Ninh Bình

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo

06:59 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Nghệ An
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Nghệ An

  Bảo hiểm thất nghiệp Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Nghệ An. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động

06:55 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Nam Định
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Nam Định

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo

07:02 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Long An
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Long An

Bảo hiểm thất nghiệp Long An thuộc Bảo hiểm xã hội Long An. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động 

11:00 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số: 5432/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại 

06:52 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Hải Phòng
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Hải Phòng

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng được thành lập từ năm 1989, là đơn vị  sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng. Trong những năm qua Trung tâm liên

10:57 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Đà Nẵng
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Đà Nẵng

  Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng được thành lập từ năm 1992, được sự quản lý trực tiếp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội

10:53 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Cần Thơ
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Cần Thơ

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ra quyết định thành lập ngày 17/12/1990 với tên gọi là Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm tỉnh Hậu Giang

07:13 02-13
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Phú Yên
Danh sách địa chỉ số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp Phú Yên

  Trung tâm Giới thiệu việc làm Phú Yên là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội được thành lập tháng 12/1991 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh với tên gọi ban 

10:49 02-13