Địa chỉ số điện thoại Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy

     Chi cục Kim Bôi Lạc Thủy thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Kim Bôi Lạc Thủy theo quy định của pháp luật. Vậy Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy ở đâu? địa chỉ Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy? Số điện thoại chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy? Hỗ trợ Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy như thế nào? là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra và tìm kiếm.  Vì vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp phần nào một số thông tin về Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy cho bạn để bạn có thể chủ động liên hệ và nhận được hỗ trợ từ Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy.

1. Giới thiệu Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy

       Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy là tổ chức trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hòa Bình. Trong năm qua mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, song với quyết tâm đề ra, chi cục thuế Huyện đã triển khai được các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thực hiện quản lý chặt chẽ, khai thác tăng thu, đôn đốc và xử lý nợ đọng thuế. Công tác kiểm tra thuế và chống thu ngân sách Nhà nước luôn được đẩy mạnh. 

1.1. Địa chỉ Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy: 

     Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy có trụ sở đặt tại: Khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình.

1.2. Một số Chức năng Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy: 

      + Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.

      + Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

     + Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

     + Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn.

2. Số điện thoại Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy là bao nhiêu?  

2.1. Số điện thoại chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy.

     Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy thực hiện quản lý thuế theo quy định của nhà nước trên địa bàn các xã: Thị Trấn Chi Nê, Thị Trấn Ba Hàng Đồi, An Bình, Đồng Tâm, Hưng Thi, Khoan Dụ, Phú Nghĩa, Phú Thành, Yên Bồng,…. Số điện thoại Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy là cầu nối giữa thuế Kim Bôi Lạc Thủy và các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, giải đáp các thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Khi có bất kì thắc mắc gì người dân có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại thuế Kim Bôi Lạc Thủy: 02183874022 để nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ thuế.

số điện thoại Chi Cục Thuế Kim Bôi Lạc Thủy

2.2. Danh bạ số điện thoại Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học: 02183874022

– Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế: 02183874022

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT: 02183874022

– Đội Kiểm tra nội bộ: 02183874022

– Đội Trước bạ và thu khác: 02183874022

2.3. Số điện thoại chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy hỗ trợ những vấn đề gì?

    Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc hoặc một số loại thuế khác áp dụng cho người nộp thuế (một cá nhân hoặc pháp nhân) phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau. Khi cần hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể gọi tới số điện thoại Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy. Vậy số điện thoại chi cục thuế Lạc Thủy hỗ trợ vấn đề gì? Số điện thoại Chi cục thuế hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp những vẫn đề chủ yếu sau: 

+ Kiểm tra nợ thuế doanh nghiệp

+ Chốt thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh

+ Kiểm tra mã chương công ty

+ Kiểm tra mã tiểu mục nộp thuế

+ Đóng mở mã số thuế

+ Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

2.4. Khi gọi điện đến chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy cần chuẩn bị những gì?

     Có rất nhiều khách hàng gọi đến số điện thoại chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy nhưng không thể nhận được hỗ trợ bởi không chuẩn bị đầy đủ những thông tin để cung cấp cho cán bộ thuế. Vậy khi gọi đến Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

     Đối với khách hàng là cá nhân cần chuẩn bị: thông tin cá nhân, căn cước công dân, ngày tháng năm sinh,….

     Đối với khách hàng doanh nghiệp cần chuẩn bị: 

     + Tên đầy đủ công ty

     + Địa chỉ trụ sở công ty

     + Mã số thuế công ty

3. Thời gian làm việc Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy

Hiện nay Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy làm việc theo thời gian như sau:

     Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: – Buổi Sáng: 7h30 – 11h30

                                               – Buổi chiều:  13h – 17h

Riêng sáng thứ 7 Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30.

Đặc biệt Cơ quan thuế Kim Bôi Lạc Thủy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thuế từ 8h-11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy

4. Thông tin Website, tài khoản ngân hàng, Email Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy

4.1: Website chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy

     Khi cần các thông tin về thuế thì bạn có thể truy cập vào Website Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy theo đường link:

4.2: Email Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy

     Bạn có thể gửi thư tới địa chỉ email Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy để nhận hỗ trợ: 

4.3: Fax của Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy:

     Bạn có thể gửi Fax đến Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy: 

4.4: Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy

     Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy là nơi nhận những khoản nộp thuế, phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp theo quy định của nhà nước. Thông tin nộp thuế Kim Bôi Lạc Thủy:

     + Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Thuế Kim Bôi Lạc Thủy

     + Số tài khoản: 

     + Mở tại: Kho bạc Nhà nước Tỉnh Hòa Bình

5. Một số câu hỏi Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy

5.1. Công ty của tôi ở Thị Trấn Ba Hàng Đồi, Huyện Lạc Thuỷ thì thuộc Chi cục thuế nào nộp thuế ở đâu?

     Bạn đang làm việc tại công ty có trụ sở tại Thị Trấn Ba Hàng Đồi, Huyện Lạc Thuỷ thì thuộc sự quản lý của Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy tại Khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình. Bạn cần đến địa chỉ này và thực hiện các nghĩa vụ, nộp thuế tại chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy theo đúng quy định.

5.2. Tôi ở Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ muốn kê khai thuế thu nhập cá nhân thì làm như thế nào?

     Nơi ở hiện tại của bạn là Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình và muốn hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể truy cập vào trang thông tin điện tử website chính thức của chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy hoặc gọi tới số điện thoại chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy: 02183874022 để được các cán bộ thuế hướng dẫn kê khai một cách nhanh nhất.

5.3. Tôi đang làm sổ đỏ ở Kim Bôi Lạc Thủy giờ cần phải đóng thuế và lệ phí trước bạ thì gọi đến đâu? 

   Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng. Và để được hỗ trợ kê khai và nộp lệ phí trước bạn cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Kim Bôi Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình bạn có thể gọi đến số điện thoại thuế Kim Bôi Lạc Thủy để nhận sự hỗ trợ từ cán bộ thuế.

       Thông tin liên hệ, địa chỉ, trụ sở và số điện thoại Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy

Trên đây là một số thông tin về địa chỉ, trụ sở, số điện thoại Chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy để bạn đọc có thể tham khảo. Bạn muốn liên hệ tới chi cục thuế Kim Bôi Lạc Thủy có thể tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cập trên.

     Thông tin liên hệ tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp.

    Tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp 1900633720 được đăng ký theo quy định pháp luật, chúng tôi có đội ngũ tổng đài viên hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng tra cứu tìm kiếm thông tin theo yêu cầu bao gồm: số điện thoại liên hệ, số tổng đài tư vấn, địa chỉ, website, Email, Số Fax, số trung tâm cskh, hotline khiếu nại và giải đáp thắc mắc chung  theo quy định pháp luật Việt Nam vì vậy bạn muốn liên hệ tới đơn vị hỗ trợ nào thì có thể gọi cho chúng tôi.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ Chi cục thuế khu vực Kim Bôi Lạc Thủy - Khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình.