Địa chỉ số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Chí Linh

Chi cục thuế Thành phố Chí Linh thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Thành phố Chí Linh theo quy định của pháp luật. Vậy Chi cục thuế Thành phố Chí Linh ở đâu? địa chỉ Chi cục thuế Thành phố Chí Linh? Số điện thoại chi cục thuế Thành phố Chí Linh? Hỗ trợ Chi cục thuế Thành phố Chí Linh như thế nào? là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra và tìm kiếm. Vì vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp phần nào một số thông tin về Chi cục thuế Thành phố Chí Linh cho bạn để bạn có thể chủ động liên hệ và nhận được hỗ trợ từ Chi cục thuế Thành phố Chí Linh.

1. Giới thiệu Chi cục thuế Thành phố Chí Linh

Chi cục Thuế Thành phố Chí Linh là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tỉnh Hải Dương, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Thành phố Chí Linh theo quy định của pháp luật.

1.1. Địa chỉ Chi cục thuế Thành phố Chí Linh:

Chi cục thuế Thành phố Chí Linh có trụ sở đặt tại: Khu dân cư Tân Tiến, Phường Cộng Hoà, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

1.2. Một số Chức năng Chi cục thuế Thành phố Chí Linh:

+ Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tin phạt; kế toán thuế đi với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

+ Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

+ Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

2. Số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Chí Linh là bao nhiêu?

2.1. Số điện thoại chi cục thuế Thành phố Chí Linh.

Chi cục thuế Thành phố Chí Linh thực hiện quản lý thuế theo quy định của nhà nước trên địa bàn các xã, phường: Phả Lại, Sao Đỏ, Bến Tắm, Cộng Hoà, Hoàng Tân, Văn An, Chí Minh, Thái Học, Hoàng Hoa Thám, Bắc An, Hưng Đạo, Lê Lợi, Hoàng Tiến, Cổ Thành, Văn Đức, Nhân Huệ, An Lạc, Kênh Giang, Đồng Lạc, Tân Dân. Số điện thoại Chi cục thuế Thành phố là cầu nối giữa thuế Thành phố và các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, giải đáp các thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Khi có bất kì thắc mắc gì người dân có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại thuế Thành phố Chí Linh: 02203882317 để nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ thuế.

chi cục thuế thành phố chí linh

2.2. Danh bạ số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Chí Linh

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT: 02203882317

– Bộ phận Ấn chỉ: 02203882317

– Đội Kiểm tra nội bộ: 02203882317

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học: 02203882317

– Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế: 02203882317

– Đội Trước bạ và thu khác: 02203882317

2.3. Số điện thoại chi cục thuế Thành phố Chí Linh hỗ trợ những vấn đề gì?

Thuế luôn là lĩnh vực khó đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam do đó cần có sự hỗ trợ từ các cán bộ có chuyên môn về thuế để giải đáp các thắc mắc. Khi cần hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể gọi tới số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Chí Linh. Vậy số điện thoại chi cục thuế Thành phố Chí Linh hỗ trợ vấn đề gì? Số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Chí Linh hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp những vẫn đề chủ yếu sau:

+ Kiểm tra mã chương công ty

+ Kiểm tra mã tiểu mục nộp thuế

+ Đóng mở mã số thuế

+ Kiểm tra nợ thuế doanh nghiệp

+ Kiểm tra tờ khai thuế

+ Chốt thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh

2.4. Khi gọi điện đến chi cục thuế Thành phố Chí Linh cần chuẩn bị những gì?

Có rất nhiều khách hàng gọi đến số điện thoại chi cục thuế Thành phố Chí Linh nhưng không thể nhận được hỗ trợ bởi không chuẩn bị đầy đủ những thông tin để cung cấp cho cán bộ thuế. Vậy khi gọi đến Chi cục thuế Thành phố Chí Linh bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

Đối với khách hàng là cá nhân cần chuẩn bị: thông tin cá nhân, căn cước công dân, ngày tháng năm sinh,….

Đối với khách hàng doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn Thành phố Chí Linh cần chuẩn bị:

+ Tên đầy đủ công ty

+ Địa chỉ trụ sở công ty

+ Mã số thuế công ty

3. Thời gian làm việc Chi cục thuế Thành phố Chí Linh

Hiện nay Chi cục thuế Thành phố Chí Linh làm việc theo thời gian như sau:

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: – Buổi Sáng: 7h30 – 11h30

– Buổi chiều: 13h – 17h

Riêng sáng thứ 7 Chi cục thuế Thành phố Chí Linh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30.

Đặc biệt Cơ quan thuế Thành phố Chí Linh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thuế từ 8h-11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

số điện thoại chi cục thuế thành phố chí linh

4. Thông tin Website, tài khoản ngân hàng, Email Chi cục thuế Thành phố Chí Linh

4.1: Website chi cục thuế Thành phố Chí Linh

Khi cần các thông tin về thuế thì bạn có thể truy cập vào Website Chi cục thuế Thành phố Chí Linh theo đường link: https://chilinh.haiduong.gov.vn/

4.2: Email Chi cục thuế Thành phố Chí Linh

Bạn có thể gửi thư tới địa chỉ email Chi cục thuế Thành phố Chí Linh để nhận hỗ trợ:

4.3: Fax của Chi cục thuế Thành phố Chí Linh:

Bạn có thể gửi Fax đến Chi cục thuế Thành phố Chí Linh:

4.4: Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Thành phố Chí Linh

Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Thành phố Chí Linh là nơi nhận những khoản nộp thuế, phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp theo quy định của nhà nước. Thông tin nộp thuế Thành phố Chí Linh

+ Đơn vị thụ hưởng: Chi cục thuế Thành phố Chí Linh

+ Số tài khoản:

+ Mở tại: Kho bạc Nhà nước Thành phố Chí Linh

5. Một số câu hỏi Chi cục thuế Thành phố Chí Linh

5.1. Công ty của tôi ở Phường Hoàng Tân thì thuộc Chi cục thuế nào nộp thuế ở đâu?

Trường hợp công ty bạn ở Phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh thì thuộc sự quản lý của Chi cục thuế Thành phố Chí Linh tại Khu dân cư Tân Tiến, Phường Cộng Hoà, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bạn cần thực hiện các nghĩa vụ và nộp thuế tại chi cục thuế Thành phố Chí Linh.

5.2. Tôi ở Xã Đồng Lạc, Thành phố Chí Linh muốn kê khai thuế thu nhập cá nhân thì làm như thế nào?

Bạn ở Xã Đồng Lạc, Thành phố Chí Linh và muốn hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể truy cập vào webiste của chi cục thuế Thành phố Chí Linh hoặc gọi tới số điện thoại chi cục thuế Thành phố Chí Linh: 02203882317 để được các cán bộ thuế hướng dẫn kê khai một cách nhanh nhất.

5.3. Tôi đang làm sổ đỏ ở Thành phố Chí Linh giờ cần phải đóng thuế và lệ phí trước bạ thì gọi đến đâu?

Để được hỗ trợ kê khai và nộp lệ phí trước bạn cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành phố Chí Linh bạn có thể gọi đến số điện thoại thuế Thành phố Chí Linh để nhận sự hỗ trợ từ cán bộ thuế.

Thông tin liên hệ, địa chỉ, trụ sở và số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Chí Linh

Trên đây là một số thông tin về địa chỉ, trụ sở, số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Chí Linh để bạn đọc có thể tham khảo. Bạn muốn liên hệ tới chi cục thuế Thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương có thể tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cập trên.

Thông tin liên hệ tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp.

Tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp 1900633720 được đăng ký theo quy định pháp luật, chúng tôi có đội ngũ tổng đài viên hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng tra cứu tìm kiếm thông tin theo yêu cầu bao gồm: số điện thoại liên hệ, số tổng đài tư vấn, địa chỉ, website, Email, Số Fax, số trung tâm cskh, hotline khiếu nại và giải đáp thắc mắc chung theo quy định pháp luật Việt Nam vì vậy bạn muốn liên hệ tới đơn vị hỗ trợ nào thì có thể gọi cho chúng tôi.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ Chi cục thuế thành phố Chí Linh - Khu dân cư Tân Tiến, Phường Cộng Hoà, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.