Địa chỉ số điện thoại Chi cục thuế Huyện Hương Sơn

Chi cục thuế Huyện Hương Sơn thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Huyện Hương Sơn theo quy định của pháp luật. Vậy Chi cục thuế Huyện Hương Sơn ở đâu? địa chỉ Chi cục thuế Huyện Hương Sơn? Số điện thoại chi cục thuế Huyện Hương Sơn? Hỗ trợ Chi cục thuế Huyện Hương Sơn như thế nào? là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra và tìm kiếm. Vì vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp phần nào một số thông tin về Chi cục thuế Huyện Hương Sơn cho bạn để bạn có thể chủ động liên hệ và nhận được hỗ trợ từ Chi cục thuế Huyện Hương Sơn.

1. Giới thiệu Chi cục thuế Huyện Hương Sơn

Chi cục Thuế Huyện Hương Sơn là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tỉnh Hà Tĩnh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Huyện Hương Sơn theo quy định của pháp luật.

1.1. Địa chỉ Chi cục thuế Huyện Hương Sơn:

Chi cục thuế Huyện Hương Sơn có trụ sở đặt tại: Cầu Tràn Sơn Giang, Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

1.2. Một số Chức năng Chi cục thuế Huyện Hương Sơn:

+ Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

+ Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật.

+ Bồi thưng thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

+ Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

2. Số điện thoại Chi cục thuế Huyện Hương Sơn là bao nhiêu?

2.1. Số điện thoại chi cục thuế Huyện Hương Sơn.

Chi cục thuế Huyện Hương Sơn thực hiện quản lý thuế theo quy định của nhà nước trên địa bàn các xã, thị trấn: Phố Châu, Tây Sơn, Sơn Châu, Sơn Hà, Sơn Quang, Sơn Trung, Sơn Bằng, Sơn Bình, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Trà, Sơn Long, Sơn Diệm, Sơn Thủy, Sơn Hàm, Sơn Phú, Sơn Phúc, Sơn Trường, Sơn Mai, Sơn Hồng, Sơn Tiến, Sơn Lâm, Sơn Lễ, Sơn Thịnh, Sơn An, Sơn Giang, Sơn Lĩnh, Sơn Hòa, Sơn Tân, Sơn Mỹ, Sơn Tây, Sơn Ninh. Số điện thoại Chi cục thuế Huyện là cầu nối giữa thuế Huyện và các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, giải đáp các thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Khi có bất kì thắc mắc gì người dân có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại thuế Huyện Hương Sơn: 02393502727 để nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ thuế.

chi cục thuế huyện hương sơn

2.2. Danh bạ số điện thoại Chi cục thuế Huyện Hương Sơn

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT: 02393502727

– Bộ phận Ấn chỉ: 02393502727

– Đội Kiểm tra nội bộ: 02393502727

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học: 02393502727

– Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế: 02393502727

– Đội Trước bạ và thu khác: 02393502727

2.3. Số điện thoại chi cục thuế Huyện Hương Sơn hỗ trợ những vấn đề gì?

Hiện nay, các cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam luôn gặp khó khăn trong lĩnh vực thuế do đó cần có sự hỗ trợ từ các cán bộ có chuyên môn về thuế để giải đáp các thắc mắc. Khi cần hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể gọi tới số điện thoại Chi cục thuế Huyện Hương Sơn. Vậy số điện thoại chi cục thuế Huyện Hương Sơn hỗ trợ vấn đề gì? Số điện thoại Chi cục thuế Huyện Hương Sơn hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp những vẫn đề chủ yếu sau:

+ Kiểm tra nợ thuế doanh nghiệp

+ Kiểm tra tờ khai thuế

+ Kiểm tra mã chương công ty

+ Kiểm tra mã tiểu mục nộp thuế

+ Chốt thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh

+ Kiểm tra mã số thuế cá nhân

2.4. Khi gọi điện đến chi cục thuế Huyện Hương Sơn cần chuẩn bị những gì?

Có rất nhiều khách hàng gọi đến số điện thoại chi cục thuế Huyện Hương Sơn nhưng không thể nhận được hỗ trợ bởi không chuẩn bị đầy đủ những thông tin để cung cấp cho cán bộ thuế. Vậy khi gọi đến Chi cục thuế Huyện Hương Sơn bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

Đối với khách hàng là cá nhân cần chuẩn bị: thông tin cá nhân, căn cước công dân, ngày tháng năm sinh,….

Đối với khách hàng doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn Huyện Hương Sơn cần chuẩn bị:

+ Tên đầy đủ công ty

+ Địa chỉ trụ sở công ty

+ Mã số thuế công ty

3. Thời gian làm việc Chi cục thuế Huyện Hương Sơn

Hiện nay Chi cục thuế Huyện Hương Sơn làm việc theo thời gian như sau:

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: – Buổi Sáng: 7h30 – 11h30

– Buổi chiều: 13h – 17h

Riêng sáng thứ 7 Chi cục thuế Huyện Hương Sơn tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30.

Đặc biệt Cơ quan thuế Huyện Hương Sơn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thuế từ 8h-11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

số điện thoại chi cục thuế huyện lương sơn

4. Thông tin Website, tài khoản ngân hàng, Email Chi cục thuế Huyện Hương Sơn

4.1: Website chi cục thuế Huyện Hương Sơn

Khi cần các thông tin về thuế thì bạn có thể truy cập vào Website Chi cục thuế Huyện Hương Sơn theo đường link: https://huongson.hatinh.gov.vn/

4.2: Email Chi cục thuế Huyện Hương Sơn

Bạn có thể gửi thư tới địa chỉ email Chi cục thuế Huyện Hương Sơn để nhận hỗ trợ:

4.3: Fax của Chi cục thuế Huyện Hương Sơn:

Bạn có thể gửi Fax đến Chi cục thuế Huyện Hương Sơn:

4.4: Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Huyện Hương Sơn

Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Huyện Hương Sơn là nơi nhận những khoản nộp thuế, phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp theo quy định của nhà nước. Thông tin nộp thuế Huyện Hương Sơn

+ Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Huyện Hương Sơn

+ Số tài khoản:

+ Mở tại: Kho bạc Nhà nước Huyện Hương Sơn

5. Một số câu hỏi Chi cục thuế Huyện Hương Sơn

5.1. Công ty của tôi ở Xã Sơn Trung thì thuộc Chi cục thuế nào nộp thuế ở đâu?

Trường hợp công ty bạn ở Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn thì thuộc sự quản lý của Chi cục thuế Huyện Hương Sơn tại Cầu Tràn Sơn Giang, Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Bạn cần thực hiện các nghĩa vụ và nộp thuế tại chi cục thuế Huyện Hương Sơn.

5.2. Tôi ở Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn muốn kê khai thuế thu nhập cá nhân thì làm như thế nào?

Bạn ở Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn và muốn hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể truy cập vào webiste của chi cục thuế Huyện Hương Sơn hoặc gọi tới số điện thoại chi cục thuế Huyện Hương Sơn: 02393502727 để được các cán bộ thuế hướng dẫn kê khai một cách nhanh nhất.

5.3. Tôi đang làm sổ đỏ ở Huyện Hương Sơn giờ cần phải đóng thuế và lệ phí trước bạ thì gọi đến đâu?

Để được hỗ trợ kê khai và nộp lệ phí trước bạn cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Huyện Hương Sơn bạn có thể gọi đến số điện thoại thuế Huyện Hương Sơn để nhận sự hỗ trợ từ cán bộ thuế.

Thông tin liên hệ, địa chỉ, trụ sở và số điện thoại Chi cục thuế Huyện Hương Sơn

Trên đây là một số thông tin về địa chỉ, trụ sở, số điện thoại Chi cục thuế Huyện Hương Sơn để bạn đọc có thể tham khảo. Bạn muốn liên hệ tới chi cục thuế Huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh có thể tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cập trên.

Thông tin liên hệ tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp.

Tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp 1900633720 được đăng ký theo quy định pháp luật, chúng tôi có đội ngũ tổng đài viên hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng tra cứu tìm kiếm thông tin theo yêu cầu bao gồm: số điện thoại liên hệ, số tổng đài tư vấn, địa chỉ, website, Email, Số Fax, số trung tâm cskh, hotline khiếu nại và giải đáp thắc mắc chung theo quy định pháp luật Việt Nam vì vậy bạn muốn liên hệ tới đơn vị hỗ trợ nào thì có thể gọi cho chúng tôi.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ Chi cục thuế huyện Hương Sơn - Cầu Tràn Sơn Giang, Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.