Địa chỉ số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức

     Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Thành phố Thủ Đức theo quy định của pháp luật. Vậy Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức ở đâu? địa chỉ Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức? Số điện thoại chi cục thuế Thành phố Thủ Đức? Hỗ trợ Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức như thế nào? là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra và tìm kiếm.  Vì vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp phần nào một số thông tin về Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức cho bạn để bạn có thể chủ động liên hệ và nhận được hỗ trợ từ Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức.

1. Giới thiệu Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức

     Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Thành phố Thủ Đức theo quy định của pháp luật. 

1.1. Địa chỉ Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức: 

     Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức có trụ sở đặt tại: 398 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố  Thủ Đức, Thành phồ Hồ Chí Minh.

1.2. Một số Chức năng Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức: 

     + Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số liệu, nội dung giao dịch của các tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế.

     + Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về thuế.

     + Kiểm tra thuế, thanh tra thuế, Ấn định thuế trên địa bàn Thành phố Thủ Đức.

     + Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chi cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức là bao nhiêu?  

2.1. Số điện thoại chi cục thuế Thành phố Thủ Đức.

Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức thực hiện quản lý thuế theo quy định của nhà nước trên địa bàn các phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Hiệp Phú, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Long Bình,. Số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức là cầu nối giữa thuế Thành phố Thủ Đức và các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, giải đáp các thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Khi có bất kì thắc mắc gì người dân có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại thuế Thành phố Thủ Đức: 02838972494 để nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ thuế.

chi cục thuế thành phố thủ đức

2.2. Danh bạ số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức

– Đội KK-KTT-TH: 02838972150

– Đội Nghiệp vụ – Dự toán: 02837225574

– Đội thuế Thu nhập Cá nhân: 02837225798

– Đội Kiểm tra Nội bộ: 02837228593

– Đội Kiểm tra thuế 3: 02837225695

– Đội Kiểm tra thuế 4: 02838978201

– Đội Kiểm tra thuế số 2: 02838963771

2.3. Số điện thoại chi cục thuế Thành phố Thủ Đức hỗ trợ những vấn đề gì?

     Thuế luôn là một lĩnh vực khó đối với rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp bởi vậy cần có sự hỗ trợ từ các cán bộ có chuyên môn về thuế để giải đáp các thắc mắc. Khi cần hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể gọi tới số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức. Vậy số điện thoại chi cục thuế Thành phố Thủ Đức hỗ trợ vấn đề gì? Số điện thoại Chi cục thuế Thành phố hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp những vẫn đề chủ yếu sau: 

+ Kiểm tra mã chương công ty

+ Kiểm tra mã tiểu mục nộp thuế

+ Đóng mở mã số thuế

+ Chốt thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh

+ Kiểm tra mã số thuế cá nhân

+ Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

+ Khiếu nại quyết định thuế

2.4. Khi gọi điện đến chi cục thuế Thành phố Thủ Đức cần chuẩn bị những gì?

     Có rất nhiều khách hàng gọi đến số điện thoại chi cục thuế Thành phố Thủ Đức nhưng không thể nhận được hỗ trợ bởi không chuẩn bị đầy đủ những thông tin để cung cấp cho cán bộ thuế. Vậy khi gọi đến Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

     Đối với khách hàng là cá nhân tạo Thành phố Thủ Đức cần chuẩn bị: thông tin cá nhân, căn cước công dân, ngày tháng năm sinh,….

     Đối với khách hàng doanh nghiệp có trụ sở tại Thành phố Thủ Đức cần chuẩn bị: 

     + Tên đầy đủ công ty

     + Địa chỉ trụ sở công ty

     + Mã số thuế công ty

3. Thời gian làm việc Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức

Hiện nay Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức làm việc theo thời gian như sau:

     Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: – Buổi Sáng: 7h30 – 11h30

                                               – Buổi chiều:  13h – 17h

Riêng sáng thứ 7 Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30.

Đặc biệt Cơ quan thuế Thành phố Thủ Đức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thuế từ 8h-11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

số điện thoại chi cục thuế thành phố thủ đức

4. Thông tin Website, tài khoản ngân hàng, Email Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức

4.1: Website chi cục thuế Thành phố Thủ Đức

     Khi cần các thông tin về thuế thì bạn có thể truy cập vào Website Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức theo đường link: https://chicucthue.hocmon.gov.vn/Contact.aspx

4.2: Email Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức

     Bạn có thể gửi thư tới địa chỉ email Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức để nhận hỗ trợ: 

4.3: Fax của Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức:

     Bạn có thể gửi Fax đến Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức: 02838962825

4.4: Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức

     Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức là nơi nhận những khoản nộp thuế, phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp theo quy định của nhà nước. Thông tin nộp thuế Thành phố Thủ Đức.

     + Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức

     + Số tài khoản: 71111056286

     + Mở tại: Kho bạc Nhà nước Thành phố Thủ Đức

5. Một số câu hỏi Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức

5.1. Công ty của tôi ở Phường An Khánh thì thuộc Chi cục thuế nào nộp thuế ở đâu?

     Trường hợp công ty bạn ở Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức thì thuộc sự quản lý của Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức tại 398 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố  Thủ Đức, Thành phồ Hồ Chí Minh. Bạn cần thực hiện các nghĩa vụ và nộp thuế tại chi cục thuế Thành phố Thủ Đức.

5.2. Tôi ở Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức muốn kê khai thuế thu nhập cá nhân thì làm như thế nào?

     Bạn ở Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức và muốn hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể truy cập vào webiste của chi cục thuế Thành phố Thủ Đức hoặc gọi tới số điện thoại chi cục thuế Thành phố Thủ Đức: 02838972494 để được các cán bộ thuế hướng dẫn kê khai một cách nhanh nhất.

5.3. Tôi thực hiện làm sổ đỏ Thành phố Thủ Đức giờ cần phải đóng thuế và lệ phí trước bạ thì gọi đến đâu? 

     Để được hỗ trợ kê khai và nộp lệ phí trước bạn cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành phố Thủ Đức bạn có thể gọi đến số điện thoại thuế Thành phố Thủ Đức để nhận sự hỗ trợ từ cán bộ thuế hướng dẫn kê khai tờ thuế, nộp lệ phí,….

       Thông tin liên hệ, địa chỉ, trụ sở và số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức

Trên đây là một số thông tin về địa chỉ, trụ sở, số điện thoại Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức để bạn đọc có thể tham khảo. Bạn muốn liên hệ tới chi cục thuế Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh có thể tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cập trên.

     Thông tin liên hệ tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp.

     Chúng tôi là tổng đài cung cấp thông tin 1900633720 được đăng ký theo quy định pháp luật, chúng tôi có đội ngũ tổng đài viên hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng tra cứu tìm kiếm thông tin theo yêu cầu bao gồm: số điện thoại liên hệ, số tổng đài tư vấn, địa chỉ, website, Email, Số Fax, số trung tâm cskh, hotline khiếu nại và giải đáp thắc mắc chung  theo quy định pháp luật Việt Nam vì vậy bạn muốn liên hệ tới đơn vị hỗ trợ nào thì có thể gọi cho chúng tôi.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ Chi cục thuế thành phố Thủ Đức - 398 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phồ Hồ Chí Minh.