Địa chỉ số điện thoại Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh

Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quảng Ngãi Sơn Tịnh theo quy định của pháp luật. Vậy Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh ở đâu? địa chỉ Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh? Số điện thoại chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh? Hỗ trợ Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh như thế nào? là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra và tìm kiếm. Vì vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp phần nào một số thông tin về Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh cho bạn để bạn có thể chủ động liên hệ và nhận được hỗ trợ từ Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh.

1. Giới thiệu Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh

Chi cục Thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quảng Ngãi Sơn Tịnh theo quy định của pháp luật.

1.1. Địa chỉ Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh:

Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh có trụ sở đặt tại: 54 Phạm Văn Đồng, Nghĩa Chánh Bắc, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

1.2. Một số Chức năng Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh:

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tin phạt; kế toán thuế đi với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

+ Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

+ Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

+ Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật.

2. Số điện thoại Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh là bao nhiêu?

2.1. Số điện thoại chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh.

Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh thực hiện quản lý thuế theo quy định của nhà nước trên địa bàn các xã, thị trấn: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Nghiêm, Chánh Lộ, Nghĩa Lộ, Nghĩa Chánh, Quảng Phú, Trương Quang Trọng, Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông, Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Tịnh Khê, Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An, Tịnh Bình, Tịnh Minh, Tịnh Thọ, Tịnh Hà, Tịnh Trà, Tịnh Hiệp, Tịnh Sơn, Tịnh Phong, Tịnh Bắc, Tịnh Giang, Tịnh Đông. Số điện thoại Chi cục thuế Huyện là cầu nối giữa thuế Huyện và các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, giải đáp các thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Khi có bất kì thắc mắc gì người dân có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh: 02553816566 để nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ thuế.

chi cục thuế quảng ngãi sơn tịnh

2.2. Danh bạ số điện thoại Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT: 02553816566

– Bộ phận Ấn chỉ: 02553816566

– Đội Kiểm tra nội bộ: 02553816566

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học: 02553816566

– Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế: 02553816566

– Đội Trước bạ và thu khác: 02553816566

2.3. Số điện thoại chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh hỗ trợ những vấn đề gì?

Tại Việt Nam, thuế luôn là lĩnh vực khó đối với các cá nhân và doanh nghiệp bởi vậy cần có sự hỗ trợ từ các cán bộ có chuyên môn về thuế để giải đáp các thắc mắc. Khi cần hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể gọi tới số điện thoại Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh. Vậy số điện thoại chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh hỗ trợ vấn đề gì? Số điện thoại Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp những vẫn đề chủ yếu sau:

+ Kiểm tra mã số thuế cá nhân

+ Kiểm tra mã chương công ty

+ Kiểm tra mã tiểu mục nộp thuế

+ Đóng mở mã số thuế

+ Kiểm tra tờ khai thuế

+ Chốt thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh

2.4. Khi gọi điện đến chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh cần chuẩn bị những gì?

Có rất nhiều khách hàng gọi đến số điện thoại chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh nhưng không thể nhận được hỗ trợ bởi không chuẩn bị đầy đủ những thông tin để cung cấp cho cán bộ thuế. Vậy khi gọi đến Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

Đối với khách hàng là cá nhân cần chuẩn bị: thông tin cá nhân, căn cước công dân, ngày tháng năm sinh,….

Đối với khách hàng doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn Quảng Ngãi Sơn Tịnh cần chuẩn bị:

+ Tên đầy đủ công ty

+ Địa chỉ trụ sở công ty

+ Mã số thuế công ty

3. Thời gian làm việc Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh

Hiện nay Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh làm việc theo thời gian như sau:

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: – Buổi Sáng: 7h30 – 11h30

– Buổi chiều: 13h – 17h

Riêng sáng thứ 7 Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30.

Đặc biệt Cơ quan thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thuế từ 8h-11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

số điện thoại chi cục thuế quảng ngãi sơn tịnh

4. Thông tin Website, tài khoản ngân hàng, Email Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh

4.1: Website chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh

Khi cần các thông tin về thuế thì bạn có thể truy cập vào Website Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh theo đường link: https://thanhpho.quangngai.gov.vn/

4.2: Email Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh

Bạn có thể gửi thư tới địa chỉ email Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh để nhận hỗ trợ:

4.3: Fax của Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh:

Bạn có thể gửi Fax đến Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh:

4.4: Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh

Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh là nơi nhận những khoản nộp thuế, phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp theo quy định của nhà nước. Thông tin nộp thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh

+ Đơn vị thụ hưởng: Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh

+ Số tài khoản:

+ Mở tại: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi Sơn Tịnh

5. Một số câu hỏi Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh

5.1. Công ty của tôi ở Phường Quảng Phú thì thuộc Chi cục thuế nào nộp thuế ở đâu?

Trường hợp công ty bạn ở Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi thì thuộc sự quản lý của Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh tại 54 Phạm Văn Đồng, Nghĩa Chánh Bắc, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi. Bạn cần thực hiện các nghĩa vụ và nộp thuế tại chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh.

5.2. Tôi ở Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh muốn kê khai thuế thu nhập cá nhân thì làm như thế nào?

Bạn ở Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh và muốn hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể truy cập vào webiste của chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh hoặc gọi tới số điện thoại chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh: 02553816566 để được các cán bộ thuế hướng dẫn kê khai một cách nhanh nhất.

5.3. Tôi đang làm sổ đỏ ở Huyện Sơn Tịnh giờ cần phải đóng thuế và lệ phí trước bạ thì gọi đến đâu?

Để được hỗ trợ kê khai và nộp lệ phí trước bạn cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Huyện Sơn Tịnh bạn có thể gọi đến số điện thoại thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh để nhận sự hỗ trợ từ cán bộ thuế.

Thông tin liên hệ, địa chỉ, trụ sở và số điện thoại Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh

Trên đây là một số thông tin về địa chỉ, trụ sở, số điện thoại Chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh để bạn đọc có thể tham khảo. Bạn muốn liên hệ tới chi cục thuế Quảng Ngãi Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi có thể tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cập trên.

Thông tin liên hệ tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp.

Tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp 1900633720 được đăng ký theo quy định pháp luật, chúng tôi có đội ngũ tổng đài viên hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng tra cứu tìm kiếm thông tin theo yêu cầu bao gồm: số điện thoại liên hệ, số tổng đài tư vấn, địa chỉ, website, Email, Số Fax, số trung tâm cskh, hotline khiếu nại và giải đáp thắc mắc chung theo quy định pháp luật Việt Nam vì vậy bạn muốn liên hệ tới đơn vị hỗ trợ nào thì có thể gọi cho chúng tôi.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ chi cục thuế khu vực Quảng Ngãi Sơn Tịnh - 54 Phạm Văn Đồng, Nghĩa Chánh Bắc, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.