Địa chỉ số điện thoại Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương

     Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Lào Cai Mường Khương theo quy định của pháp luật. Vậy Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương ở đâu? địa chỉ Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương? Số điện thoại chi cục thuế Lào Cai Mường Khương? Hỗ trợ Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương như thế nào? là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra và tìm kiếm.  Vì vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp phần nào một số thông tin về Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương cho bạn để bạn có thể chủ động liên hệ và nhận được hỗ trợ từ Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương.

1. Giới thiệu Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương

    Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương có mã số thuế 5300138174-008 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế được thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố.

1.1. Địa chỉ Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương: 

     Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương có trụ sở đặt tại: 184 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

1.2. Một số Chức năng Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương: 

     + Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn.

     + Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

     + Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

     + Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.

2. Số điện thoại Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương là bao nhiêu?  

2.1. Số điện thoại chi cục thuế Lào Cai Mường Khương.

    Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương thực hiện quản lý thuế theo quy định của nhà nước trên địa bàn các phường: Cốc Lếu, Kim Tân, Pom Hán, Phố Mới, Xuân Tăng, Thống Nhất, Nam Cường, Bình Minh, Bắc Lệnh, Bắc Cường… Số điện thoại Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương giúp các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, giải đáp các thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Khi có bất kì thắc mắc gì người dân có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại thuế Lào Cai Mường Khương: 02143845295 để nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ thuế.

số điện thoại Chi cục Thuế Khu vực Lào Cai – Mường Khương

2.2. Danh bạ số điện thoại Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT: 02143845295

– Đội Kiểm tra nội bộ: 02143845295

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học: 02143845295

– Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế: 02143845295

– Đội Trước bạ và thu khác: 02143845295

2.3. Số điện thoại chi cục thuế Lào Cai Mường Khương hỗ trợ những vấn đề gì?

    Thuế là khoản thu bắt buộc mang tính cưỡng chế bằng sức mạnh của nhà nước mà các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước khi có đủ những điều kiện nhất định. Vậy số điện thoại chi cục thuế Mường Khương hỗ trợ vấn đề gì? Số điện thoại Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp những vẫn đề chủ yếu sau: 

+ Kiểm tra tờ khai thuế

+ Chốt thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh

+ Kiểm tra mã số thuế cá nhân

+ Kiểm tra mã tiểu mục nộp thuế

+ Đóng mở mã số thuế

+ Khiếu nại quyết định thuế

2.4. Khi gọi điện đến chi cục thuế Lào Cai Mường Khương cần chuẩn bị những gì?

     Có rất nhiều khách hàng gọi đến số điện thoại chi cục thuế Lào Cai Mường Khương nhưng không thể nhận được hỗ trợ bởi không chuẩn bị đầy đủ những thông tin để cung cấp cho cán bộ thuế. Vậy khi gọi đến Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

     Đối với khách hàng là cá nhân cần chuẩn bị: thông tin cá nhân, căn cước công dân, ngày tháng năm sinh,….

     Đối với khách hàng doanh nghiệp cần chuẩn bị: 

     + Tên đầy đủ công ty

     + Địa chỉ trụ sở công ty

     + Mã số thuế công ty

3. Thời gian làm việc Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương

Hiện nay Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương làm việc theo thời gian như sau:

     Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: – Buổi Sáng: 7h30 – 11h30

                                               – Buổi chiều:  13h – 17h

Riêng sáng thứ 7 Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30.

Đặc biệt Cơ quan thuế Lào Cai Mường Khương tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thuế từ 8h-11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương

4. Thông tin Website, tài khoản ngân hàng, Email Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương

4.1: Website chi cục thuế Lào Cai Mường Khương:

     Khi cần các thông tin về thuế thì bạn có thể truy cập vào Website Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương theo đường link:

4.2: Email Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương:

    Bạn có thể gửi thư tới địa chỉ email Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương để nhận hỗ trợ theo đường link sau: 

4.3: Fax của Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương:

     Bạn có thể gửi Fax đến Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương:

4.4: Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương

     Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương là nơi nhận những khoản nộp thuế, phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp theo quy định của nhà nước. Thông tin nộp thuế Lào Cai Mường Khương:

     + Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Thuế Lào Cai Mường Khương

     + Số tài khoản:

     + Mở tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai

5. Một số câu hỏi Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương

5.1. Công ty của tôi ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai thì thuộc Chi cục thuế nào nộp thuế ở đâu?

      Công ty bạn ở xã phường Kim Tân, thành phố Lào Cai thì thuộc sự quản lý của Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương tại 184 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Bạn cần thực hiện các nghĩa vụ và nộp thuế tại chi cục thuế Lào Cai Mường Khương.

5.2. Tôi ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai muốn kê khai thuế thu nhập cá nhân thì làm như thế nào?

      Bạn đang cư trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và muốn hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể truy cập vào webiste của chi cục thuế Lào Cai Mường Khương hoặc gọi tới số điện thoại chi cục thuế Lào Cai Mường Khương: 02143845295 để được các cán bộ thuế hướng dẫn kê khai một cách nhanh nhất.

5.3. Tôi đang làm sổ đỏ ở Lào Cai Mường Khương giờ cần phải đóng thuế và lệ phí trước bạ thì gọi đến đâu? 

   Khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thì người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở phải nộp lệ phí trước bạ, trừ trường hợp được miễn. Để được hỗ trợ kê khai và nộp lệ phí trước bạn cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Lào Cai Mường Khương bạn có thể gọi đến số điện thoại thuế Lào Cai Mường Khương để nhận sự hỗ trợ từ cán bộ thuế.

       Thông tin liên hệ, địa chỉ, trụ sở và số điện thoại Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương

      Trên đây là một số thông tin về địa chỉ, trụ sở, số điện thoại Chi cục thuế Lào Cai Mường Khương để bạn đọc có thể tham khảo. Bạn muốn liên hệ tới chi cục thuế Lào Cai Mường Khương có thể tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cập trên.

     Thông tin liên hệ tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp.

    Tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp 1900633720 được đăng ký theo quy định pháp luật, chúng tôi có đội ngũ tổng đài viên hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng tra cứu tìm kiếm thông tin theo yêu cầu bao gồm: số điện thoại liên hệ, số tổng đài tư vấn, địa chỉ, website, Email, Số Fax, số trung tâm cskh, hotline khiếu nại và giải đáp thắc mắc chung  theo quy định pháp luật Việt Nam vì vậy bạn muốn liên hệ tới đơn vị hỗ trợ nào thì có thể gọi cho chúng tôi.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ Chi cục thuế khu vực Lào Cai Mường Khương - 184 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.