Địa chỉ số điện thoại Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên

     Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên theo quy định của pháp luật. Vậy Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên ở đâu? địa chỉ Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên? Số điện thoại chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên? Hỗ trợ Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên như thế nào? là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra và tìm kiếm.  Vì vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp phần nào một số thông tin về Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên cho bạn để bạn có thể chủ động liên hệ và nhận được hỗ trợ từ Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên. 

1. Giới thiệu Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên

   Chi cục Thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên là tổ chức trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng. Trong năm qua mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, song với quyết tâm đề ra, chi cục thuế Huyện đã triển khai được các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thực hiện quản lý chặt chẽ, khai thác tăng thu, đôn đốc và xử lý nợ đọng thuế. Công tác kiểm tra thuế và chống thu ngân sách Nhà nước luôn được đẩy mạnh. 

1.1. Địa chỉ Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên: 

     Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên có trụ sở đặt tại: Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

1.2. Một số Chức năng Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên: 

     + Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

     + Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

     + Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn.

     + Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.

2. Số điện thoại Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên là bao nhiêu?  

2.1. Số điện thoại chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên.

     Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên thực hiện quản lý thuế theo quy định của nhà nước trên địa bàn các xã: Thị trấn Đạ Tẻh, An Nhơn, Đạ Kho, Đạ Lây, Đạ Pai, Mỹ Đức, Quảng Trị, Quốc Oai, Triệu Hải,…. Số điện thoại Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên giúp các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, giải đáp các thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Khi có bất kì thắc mắc gì người dân có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên: 02633880338 để nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ thuế.

số điện thoại Chi cục Thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên

2.2. Danh bạ số điện thoại Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên

– Đội Trước bạ và thu khác: 02633880338

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT: 02633880338

– Đội Kiểm tra nội bộ: 02633880338

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học: 02633880338

– Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế: 02633880338

2.3. Số điện thoại chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên hỗ trợ những vấn đề gì?

   Hầu hết các quốc gia đều có một hệ thống thuế để trả cho các nhu cầu quốc gia nên cần có sự hỗ trợ từ các cán bộ có chuyên môn về thuế để giải đáp các thắc mắc cho người dân. Khi cần hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể gọi tới số điện thoại Chi cục thuế Đạ Huoai. Vậy số điện thoại chi cục thuế Cát Tiên hỗ trợ vấn đề gì? Số điện thoại Chi cục thuế Đạ Tẻh hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp những vẫn đề chủ yếu sau: 

+ Kiểm tra tờ khai thuế

+ Chốt thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh

+ Kiểm tra mã số thuế cá nhân

+ Kiểm tra mã tiểu mục nộp thuế

+ Đóng mở mã số thuế

+ Khiếu nại quyết định thuế

2.4. Khi gọi điện đến chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên cần chuẩn bị những gì?

     Có rất nhiều khách hàng gọi đến số điện thoại chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên nhưng không thể nhận được hỗ trợ bởi không chuẩn bị đầy đủ những thông tin để cung cấp cho cán bộ thuế. Vậy khi gọi đến Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

     Đối với khách hàng là cá nhân cần chuẩn bị: thông tin cá nhân, căn cước công dân, ngày tháng năm sinh,….

     Đối với khách hàng doanh nghiệp cần chuẩn bị: 

     + Tên đầy đủ công ty

     + Địa chỉ trụ sở công ty

     + Mã số thuế công ty

3. Thời gian làm việc Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên

Hiện nay Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên làm việc theo thời gian như sau:

     Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: – Buổi Sáng: 7h30 – 11h30

                                               – Buổi chiều:  13h – 17h

Riêng sáng thứ 7 Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30.

Đặc biệt Cơ quan thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thuế từ 8h-11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên

4. Thông tin Website, tài khoản ngân hàng, Email Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên

4.1: Website chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên

     Khi cần các thông tin về thuế thì bạn có thể truy cập vào Website Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên theo đường link:

4.2: Email Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên

     Bạn có thể gửi thư tới địa chỉ email Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên để nhận hỗ trợ:

4.3: Fax của Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên:

     Bạn có thể gửi Fax đến Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên:

4.4: Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên

     Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên là nơi nhận những khoản nộp thuế, phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp theo quy định của nhà nước. Thông tin nộp thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên:

     + Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên

     + Số tài khoản:

     + Mở tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

5. Một số câu hỏi Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên

5.1. Công ty của tôi ở xã An Nhơn, Huyện Đạ Tẻh thì thuộc Chi cục thuế nào nộp thuế ở đâu?

     Nếu công ty bạn ở xã An Nhơn, Huyện Đạ Tẻh thì thuộc sự quản lý của Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên tại Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng. Bạn cần thực hiện các nghĩa vụ và nộp thuế tại chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên.

5.2. Tôi ở Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh muốn kê khai thuế thu nhập cá nhân thì làm như thế nào?

     Nơi bạn đang sinh sống ở Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng và muốn hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể truy cập vào webiste của chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên hoặc gọi tới số điện thoại chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên: 02633880338 để được các cán bộ thuế hướng dẫn kê khai một cách nhanh nhất.

5.3. Tôi đang làm sổ đỏ ở Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên giờ cần phải đóng thuế và lệ phí trước bạ thì gọi đến đâu? 

      Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định. Để được hỗ trợ kê khai và nộp lệ phí trước bạn cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên bạn có thể gọi đến số điện thoại thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên để nhận sự hỗ trợ từ cán bộ thuế.

       Thông tin liên hệ, địa chỉ, trụ sở và số điện thoại Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên

      Trên đây là một số thông tin về địa chỉ, trụ sở, số điện thoại Chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên để bạn đọc có thể tham khảo. Bạn muốn liên hệ tới chi cục thuế Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên có thể tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cập trên.

     Thông tin liên hệ tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp.

    Tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp 1900633720 được đăng ký theo quy định pháp luật, chúng tôi có đội ngũ tổng đài viên hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng tra cứu tìm kiếm thông tin theo yêu cầu bao gồm: số điện thoại liên hệ, số tổng đài tư vấn, địa chỉ, website, Email, Số Fax, số trung tâm cskh, hotline khiếu nại và giải đáp thắc mắc chung  theo quy định pháp luật Việt Nam vì vậy bạn muốn liên hệ tới đơn vị hỗ trợ nào thì có thể gọi cho chúng tôi.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ Chi cục thuế khu vực Đạ Hoai Đạ Tẻh Cát Tiên - Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng.