Địa chỉ số điện thoại Chi cục thuế Huyện Can Lộc

Chi cục thuế Huyện Can Lộc thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Huyện Can Lộc theo quy định của pháp luật. Vậy Chi cục thuế Huyện Can Lộc ở đâu? địa chỉ Chi cục thuế Huyện Can Lộc? Số điện thoại chi cục thuế Huyện Can Lộc? Hỗ trợ Chi cục thuế Huyện Can Lộc như thế nào? là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra và tìm kiếm. Vì vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp phần nào một số thông tin về Chi cục thuế Huyện Can Lộc cho bạn để bạn có thể chủ động liên hệ và nhận được hỗ trợ từ Chi cục thuế Huyện Can Lộc.

1. Giới thiệu Chi cục thuế Huyện Can Lộc

Chi cục Thuế Huyện Can Lộc là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tỉnh Hà Tĩnh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Huyện Can Lộc theo quy định của pháp luật.

1.1. Địa chỉ Chi cục thuế Huyện Can Lộc:

Chi cục thuế Huyện Can Lộc có trụ sở đặt tại: Đường Nguyễn Trung Thiên, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

1.2. Một số Chức năng Chi cục thuế Huyện Can Lộc:

+ Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện thống kê, quản lý thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế.

+ Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

+ Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

2. Số điện thoại Chi cục thuế Huyện Can Lộc là bao nhiêu?

2.1. Số điện thoại chi cục thuế Huyện Can Lộc.

Chi cục thuế Huyện Can Lộc thực hiện quản lý thuế theo quy định của nhà nước trên địa bàn các xã, thị trấn: Nghèn, Thanh Lộc, Song Lộc, Thường Nga, Trường Lộc, Tùng Lộc, Yên Lộc, Phú Lộc, Khánh Lộc, Gia Hanh, Vĩnh Lộc, Tiến Lộc, Trung Lộc, Xuân Lộc, Thượng Lộc, Quang Lộc, Đồng Lộc, Mỹ Lộc, Sơn Lộc, Thiên Lộc, Thuần Thiện, Kim Lộc, Vượng Lộc. Số điện thoại Chi cục thuế Huyện là cầu nối giữa thuế Huyện và các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, giải đáp các thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Khi có bất kì thắc mắc gì người dân có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại thuế Huyện Can Lộc: 0904188922 để nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ thuế.

chi cục thuế huyện can lộc

2.2. Danh bạ số điện thoại Chi cục thuế Huyện Can Lộc

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT: 0904188922

– Bộ phận Ấn chỉ: 0904188922

– Đội Kiểm tra nội bộ: 0904188922

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học: 0904188922

– Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế: 0904188922

– Đội Trước bạ và thu khác: 0904188922

2.3. Số điện thoại chi cục thuế Huyện Can Lộc hỗ trợ những vấn đề gì?

Các cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam đang gặp khó khăn trong lĩnh vực thuế do đó cần có sự hỗ trợ từ các cán bộ có chuyên môn về thuế để giải đáp các thắc mắc. Khi cần hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể gọi tới số điện thoại Chi cục thuế Huyện Can Lộc. Vậy số điện thoại chi cục thuế Huyện Can Lộc hỗ trợ vấn đề gì? Số điện thoại Chi cục thuế Huyện Can Lộc hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp những vẫn đề chủ yếu sau:

+ Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

+ Khiếu nại quyết định thuế

+ Kiểm tra nợ thuế doanh nghiệp

+ Kiểm tra tờ khai thuế

+ Chốt thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh

+ Đóng mở mã số thuế

2.4. Khi gọi điện đến chi cục thuế Huyện Can Lộc cần chuẩn bị những gì?

Có rất nhiều khách hàng gọi đến số điện thoại chi cục thuế Huyện Can Lộc nhưng không thể nhận được hỗ trợ bởi không chuẩn bị đầy đủ những thông tin để cung cấp cho cán bộ thuế. Vậy khi gọi đến Chi cục thuế Huyện Can Lộc bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

Đối với khách hàng là cá nhân cần chuẩn bị: thông tin cá nhân, căn cước công dân, ngày tháng năm sinh,….

Đối với khách hàng doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn Huyện Can Lộc cần chuẩn bị:

+ Tên đầy đủ công ty

+ Địa chỉ trụ sở công ty

+ Mã số thuế công ty

3. Thời gian làm việc Chi cục thuế Huyện Can Lộc

Hiện nay Chi cục thuế Huyện Can Lộc làm việc theo thời gian như sau:

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: – Buổi Sáng: 7h30 – 11h30

– Buổi chiều: 13h – 17h

Riêng sáng thứ 7 Chi cục thuế Huyện Can Lộc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30.

Đặc biệt Cơ quan thuế Huyện Can Lộc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thuế từ 8h-11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

số điện thoại chi cục thuế huyện can lộc

4. Thông tin Website, tài khoản ngân hàng, Email Chi cục thuế Huyện Can Lộc

4.1: Website chi cục thuế Huyện Can Lộc

Khi cần các thông tin về thuế thì bạn có thể truy cập vào Website Chi cục thuế Huyện Can Lộc theo đường link: https://canloc.hatinh.gov.vn/

4.2: Email Chi cục thuế Huyện Can Lộc

Bạn có thể gửi thư tới địa chỉ email Chi cục thuế Huyện Can Lộc để nhận hỗ trợ:

4.3: Fax của Chi cục thuế Huyện Can Lộc:

Bạn có thể gửi Fax đến Chi cục thuế Huyện Can Lộc:

4.4: Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Huyện Can Lộc

Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Huyện Can Lộc là nơi nhận những khoản nộp thuế, phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp theo quy định của nhà nước. Thông tin nộp thuế Huyện Can Lộc

+ Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Huyện Can Lộc

+ Số tài khoản:

+ Mở tại: Kho bạc Nhà nước Huyện Can Lộc

5. Một số câu hỏi Chi cục thuế Huyện Can Lộc

5.1. Công ty của tôi ở Xã Vĩnh Lộc thì thuộc Chi cục thuế nào nộp thuế ở đâu?

Trường hợp công ty bạn ở Xã Vĩnh Lộc, Huyện Can Lộc thì thuộc sự quản lý của Chi cục thuế Huyện Can Lộc tại Đường Nguyễn Trung Thiên, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bạn cần thực hiện các nghĩa vụ và nộp thuế tại chi cục thuế Huyện Can Lộc.

5.2. Tôi ở Xã Vượng Lộc, Huyện Can Lộc muốn kê khai thuế thu nhập cá nhân thì làm như thế nào?

Bạn ở Xã Vượng Lộc, Huyện Can Lộc và muốn hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể truy cập vào webiste của chi cục thuế Huyện Can Lộc hoặc gọi tới số điện thoại chi cục thuế Huyện Can Lộc: 0904188922 để được các cán bộ thuế hướng dẫn kê khai một cách nhanh nhất.

5.3. Tôi đang làm sổ đỏ ở Huyện Can Lộc giờ cần phải đóng thuế và lệ phí trước bạ thì gọi đến đâu?

Để được hỗ trợ kê khai và nộp lệ phí trước bạn cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Huyện Can Lộc bạn có thể gọi đến số điện thoại thuế Huyện Can Lộc để nhận sự hỗ trợ từ cán bộ thuế.

Thông tin liên hệ, địa chỉ, trụ sở và số điện thoại Chi cục thuế Huyện Can Lộc

Trên đây là một số thông tin về địa chỉ, trụ sở, số điện thoại Chi cục thuế Huyện Can Lộc để bạn đọc có thể tham khảo. Bạn muốn liên hệ tới chi cục thuế Huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh có thể tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cập trên.

Thông tin liên hệ tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp.

Tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp 1900633720 được đăng ký theo quy định pháp luật, chúng tôi có đội ngũ tổng đài viên hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng tra cứu tìm kiếm thông tin theo yêu cầu bao gồm: số điện thoại liên hệ, số tổng đài tư vấn, địa chỉ, website, Email, Số Fax, số trung tâm cskh, hotline khiếu nại và giải đáp thắc mắc chung theo quy định pháp luật Việt Nam vì vậy bạn muốn liên hệ tới đơn vị hỗ trợ nào thì có thể gọi cho chúng tôi.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ chi cục thuế huyện can Lộc - Đường Nguyễn Trung Thiên, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.