Thông tin bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ số điện thoại địa chỉ liên hệ

1. Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ

Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ là cơ quan nhà nước thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo Hiểm tỉnh Yên Bái, có chức năng giúp bảo hiểm Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản, hưu trí, tử tuất và các vấn đề khác về bảo hiểm cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Tên giao dịch: Bảo hiểm xã hội Thị xã Nghĩa Lộ

Số tài khoản: 871 020 200 0030

Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn

+ Thông tin website bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ

   Website: https:baohiemxahoi.gov.vn

+ Địa chỉ bảo hiểm xã hội, y tế thị xã Nghĩa Lộ

   Bảo hiểm thị xã Nghĩa Lộ có địa chỉ tại: số 240 Điện Biên, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

+ Email bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ

   Email: nghialo@yenbai.vss.gov.vn

Số điện thoại bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ

2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ

     Liên hệ qua số điện thoại bảo hiểm là phương thức hỗ trợ trực tuyến 24/7 giúp bạn tối ưu thời gian kết nối với nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hiểm nhanh mà không cần đến trực tiếp cơ quan làm việc. Số điện thoại bảo hiểm thị xã Nghĩa Lộ là nơi tiếp nhận thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.

     2.1: Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ

     Số điện thoại bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm xã hội như: thời gian làm việc bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ. kiểm tra các khoản đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, cách tính bảo hiểm xã hội v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc cần được hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ 0216 3870 646 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn.  VD: Bạn ở Phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái muốn hỏi vè hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể liên hệ tới Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ tại địa chỉ: số 240 Điện Biên, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.. Hoặc gọi điện theo số điện thoại bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ nêu trên để hỏi về hồ sơ.

    2.2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế thị xã Nghĩa Lộ

    Số điện thoại bảo hiểm y tế thị xã Nghĩa Lộ là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có thể liên hệ để giải đáp các vấn dề về bảo hiểm y tế như: thời gian hưởng bảo hiểm y tế, hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế, cách tính bảo hiểm y tế, v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm y tế thì thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm y tế thị xã Nghĩa Lộ 0216 3870 646 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn.  VD: Bạn ở Phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái muốn hỏi về cách tính bảo hiểm Y Tế thì bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bảo hiểm Y Tế thị xã Nghĩa Lộ theo địa chỉ và số điện thoại trên.

    2.3. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thai sản thị xã Nghĩa Lộ

    Số điện thoại bảo hiểm thai sản thị xã Nghĩa Lộ là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thai sản như: cách tính bảo hiểm thai sản, hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản, các chế độ hưởng bảo hiểm thai sản, cách lĩnh tiền bảo hiểm thai sản v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm thai sản thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm thai sản thị xã Nghĩa Lộ 0216 3870 646 để được hỗ trợ.  VD: doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái muốn hỏi về chế độ thai sản thì có thể gọi điện hoặc liên hệ tới địa chỉ trên.

    2.4. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp thị xã Nghĩa Lộ

    Số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp thị xã Nghĩa Lộ là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp gọi là trung tâm bảo hiểm thất nghiệp. ở Yên Bái có rất nhiều trung tâm bảo hiểm thất nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp cho chung cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn Yên Bái vì vậy nếu bạn ở thị xã Nghĩa Lộ thì bạn có thể đến trung tâm bảo hiểm thất nghiệp Yên Bái số điện thoại: 0216 385 2350; tại Địa chỉ: Số 1 đường Thanh Liêm, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3. Danh sách các phường chịu sự quản lý bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ

     Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ sẽ quản lý các vấn đề về bảo hiểm xã hội đối với cá nhân và tổ chức đang sinh sống và có trụ sở thuộc sự quản lý của thị xã Nghĩa Lộ như:

     + Phường Cầu Thia – Địa chỉ: Phường Cầu Thia – thị xã Nghĩa Lộ – tỉnh Yên Bái

     + Phường Pú Trạng – Địa chỉ: Phường Pú Trạng – thị xã Nghĩa Lộ – tỉnh Yên Bái

     + Xã Nghĩa Lợi – Địa chỉ: Xã Nghĩa Lợi – thị xã Nghĩa Lộ – tỉnh Yên Bái

     +  Xã Nghĩa Phúc – Địa chỉ:  Xã Nghĩa Phúc – thị xã Nghĩa Lộ – tỉnh Yên Bái

     + Xã Nghĩa An – Địa chỉ: Xã Nghĩa An – thị xã Nghĩa Lộ – tỉnh Yên Bái

4. Hỏi đáp bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ?

– Có thể gọi đến số điện thoại bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ vào thứ 7 chủ nhật không?

    Hiện nay để hỗ trợ tối đa, nhanh chóng cho người lao động cũng như người sử dụng lao động. Các trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đều trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bẩy các ngày trong tuần.

–  Doanh nghiệp Tôi ở Phường Trung Tâm muốn làm thủ tục bảo hiểm thai sản thì nộp hồ sơ ở đâu?

    Nếu doanh nghiệp bạn ở Phường Trung Tâm và muốn nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thao sản thì bạn có thể nôp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản tại đơn vị bảo hiểm thai sản thị xã Nghĩa Lộ theo địa chỉ: số 240 Điện Biên, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

– Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ?

     Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ và các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ làm việc theo giờ hành chính và từ thứ 2 đến thứ 6. Vì vậy khi có việc cần đến làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội bạn cần lưu ý thời gian làm việc này để tránh mất thời gian đến. Hoặc có thể liên hệ trước tới số điện thoại của cơ quan bảo hiểm xã hội để nắm bắt được thông tin làm việc của đơn vị này.

– Ở Xã Nghĩa An thì mua bảo hiểm Y Tế ở đâu?

     Bạn có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại Cơ quan bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú.

     Ví dụ bạn ở Xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái bạn có thể đến UBND Xã Nghĩa An để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Hoặc bạn có thể lên trực tiếp bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

5. Tổng đài số điện thoại tư vấn về pháp luật bảo hiểm xã hội.

     Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội là tổng đài giải đáp các vấn đề về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp như: Hồ sơ hưởng bảo hiểm, cách tính bảo hiểm, thời gian hưởng bảo hiểm, chế độ bảo hiểm và các vấn đề khác về bảo hiểm. Vì vậy bạn muốn được hỗ trợ mọi vấn đề pháp luật về bảo hiểm thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số: 1900633720 chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ - số 240 Điện Biên, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.