Thông tin bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả số điện thoại địa chỉ liên hệ

1. Bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả

Bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả là cơ quan nhà nước thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo Hiểm tỉnh Quảng Ninh, có chức năng giúp bảo hiểm Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản, hưu trí, tử tuất và các vấn đề khác về bảo hiểm cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn  thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả:

Bộ phận Quản lý thu:

Bộ phận Sổ, thẻ:

Bộ phận Chính sách:

Bộ phận Kế toán:

Giám định BHYT: 

+ Thông tin website bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả

   Website: https:baohiemxahoi.gov.vn

+ Địa chỉ bảo hiểm xã hội, y tế thành phố Cẩm Phả.

   Bảo hiểm thành phố Cẩm Phả có địa chỉ tại: tổ 5 khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

+ Email bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả

   Email: bhxh@quangninh.vss.gov.vn

Số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả

2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả.

     Liên hệ qua số điện thoại bảo hiểm là phương thức hỗ trợ trực tuyến 24/7 giúp bạn tối ưu thời gian kết nối với nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hiểm nhanh mà không cần đến trực tiếp cơ quan làm việc. Số điện thoại bảo hiểm thành phố Cẩm Phả là nơi tiếp nhận thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

     2.1: Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả.

     Số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thành phố Cẩm Phả có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm xã hội như: thời gian làm việc bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả. kiểm tra các khoản đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, cách tính bảo hiểm xã hội v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc cần được hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả 0203 3860 590 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn.  VD: Bạn ở Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả , tỉnh Quảng Ninh Nội muốn hỏi vè hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể liên hệ tới Bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả tại địa chỉ: tổ 5 khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. hoặc gọi điện theo số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả nêu trên để hỏi về hồ sơ.

    2.2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế thành phố Cẩm Phả.

    Số điện thoại bảo hiểm y tế thành phố Cẩm Phả là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thành phố Cẩm Phả có thể liên hệ để giải đáp các vấn dề về bảo hiểm y tế như: thời gian hưởng bảo hiểm y tế, hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế, cách tính bảo hiểm y tế, v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm y tế thì thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm y tế thành phố Cẩm Phả 0203 3860 590 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn.  VD: Bạn ở Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh muốn hỏi về cách tính bảo hiểm Y Tế thì bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bảo hiểm Y Tế thành phố Cẩm Phả theo địa chỉ và số điện thoại trên.

    2.3. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thai sản thành phố Cẩm Phả.

    Số điện thoại bảo hiểm thai sản thành phố Cẩm Phả là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thành phố Cẩm Phả có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thai sản như: cách tính bảo hiểm thai sản, hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản, các chế độ hưởng bảo hiểm thai sản, cách lĩnh tiền bảo hiểm thai sản v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm thai sản thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm thai sản thành phố Cẩm Phả 0203 3860 590 để được hỗ trợ.  VD: doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh muốn hỏi về chế độ thai sản thì có thể gọi điện hoặc liên hệ tới địa chỉ trên.

    2.4. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp thành phố Cẩm Phả.

    Số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp thành phố Cẩm Phả là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thành phố Cẩm Phả có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp gọi là trung tâm bảo hiểm thất nghiệp. ở Quảng Ninh có rất nhiều trung tâm bảo hiểm thất nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp cho chung cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn Quảng Ninh vì vậy nếu bạn ở thành phố Cẩm Phả thì bạn có thể đến trung tâm bảo hiểm thất nghiệp thành phố Cẩm Phả số điện thoại: 0203 3863 588; tại Địa chỉ: Tổ 5 – khu Hoà Lạc – phường Cẩm Bình – thành phố Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh 

3. Danh sách các phường chịu sự quản lý bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả.

     Bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả sẽ quản lý các vấn đề về bảo hiểm xã hội đối với cá nhân và tổ chức đang sinh sống và có trụ sở thuộc sự quản lý của thành phố Cẩm Phả như:

     + Phường Cẩm Đông – Địa chỉ: Phường Cẩm Đông – thành phố Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh 

     + Phường Cẩm Tây – Địa chỉ: Phường Cẩm Tây – thành phố Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh 

     + Xã Cộng Hòa – Địa chỉ: Xã Cộng Hòa – thành phố Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh 

     + Xã Cẩm Hải – Địa chỉ: Xã Cẩm Hải – thành phố Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh 

     + Xã Dương Huy – Địa chỉ: Xã Dương Huy – thành phố Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh 

4. Hỏi đáp bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả?

– Có thể gọi đến số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả vào thứ 7 chủ nhật không?

    Hiện nay để hỗ trợ tối đa, nhanh chóng cho người lao động cũng như người sử dụng lao động. Các trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả tiếp nhận và xử lý hồ sơ đều trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bẩy các ngày trong tuần.

–  Doanh nghiệp Tôi ở Phường Cẩm Thạch muốn làm thủ tục bảo hiểm thai sản thì nộp hồ sơ ở đâu?

    Nếu doanh nghiệp bạn ở Phường Cẩm Thạch và muốn nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thao sản thì bạn có thể nôp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản tại đơn vị bảo hiểm thai sản thành phố Cẩm Phả theo địa chỉ: tổ 5 khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

– Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả?

     Bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả và các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ làm việc theo giờ hành chính và từ thứ 2 đến thứ 6. Vì vậy khi có việc cần đến làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội bạn cần lưu ý thời gian làm việc này để tránh mất thời gian đến. Hoặc có thể liên hệ trước tới số điện thoại của cơ quan bảo hiểm xã hội để nắm bắt được thông tin làm việc của đơn vị này.

– Ở Phường Cẩm Thành thì mua bảo hiểm Y Tế ở đâu?

     Bạn có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại Cơ quan bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú.

     Ví dụ bạn ở Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bạn có thể đến UBND Phường Cẩm Thành để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Hoặc bạn có thể lên trực tiếp bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

5. Tổng đài số điện thoại tư vấn về pháp luật bảo hiểm xã hội.

     Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội là tổng đài giải đáp các vấn đề về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp như: Hồ sơ hưởng bảo hiểm, cách tính bảo hiểm, thời gian hưởng bảo hiểm, chế độ bảo hiểm và các vấn đề khác về bảo hiểm. Vì vậy bạn muốn được hỗ trợ mọi vấn đề pháp luật về bảo hiểm thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số: 1900633720 chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả - tổ 5 khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.