[softing_nav mtype=”custom” mstyle=”normal” cmenu=”%5B%7B%22link%22%3A%22url%3A%2523about%7Ctitle%3AV%25E1%25BB%2581%2520ch%25C3%25BAng%2520t%25C3%25B4i%7C%7C%22%2C%22subloop%22%3A%22%255B%257B%257D%255D%22%7D%2C%7B%22link%22%3A%22url%3A%2523features%7Ctitle%3ATra%2520c%25E1%25BB%25A9u%2520th%25C3%25B4ng%2520tin%7C%7C%22%2C%22subloop%22%3A%22%255B%257B%257D%255D%22%7D%2C%7B%22link%22%3A%22url%3A%2523contact%7Ctitle%3ALi%25C3%25AAn%2520h%25E1%25BB%2587%7C%7C%22%2C%22subloop%22%3A%22%255B%257B%257D%255D%22%7D%5D” btn1=”url:%23|title:login||” btn2=”|||”]
[softing_home_hero1 style=”b1″ link=”|||” img=”947″ title=”Tổng đài tư vấn thông tin liên hệ ngân hàng HD Bank”]

Trung tâm hỗ trợ

Tổng đài tư vấn thông tin liên hệ tổng đài ngân hàng để giải đáp toàn bộ thông tin liên quan dịch vụ ngân hàng. Tổng đài tư vấn thông tin với đội ngũ tổng đài viên chăm sóc khách hàng nhiều kinh nghiệm hỗ trợ 24/7.

Giá Trị Tổng Đài

[softing_list_item style=”1″ icon=”fas fa-check” title=”Tư vấn nhanh” css=”.vc_custom_1592038961000{margin-bottom: 15px !important;}”][softing_list_item style=”1″ icon=”fas fa-check” title=”Giải đáp 24/7″ css=”.vc_custom_1592038972435{margin-bottom: 15px !important;}”][softing_list_item style=”1″ icon=”fas fa-check” title=”Miễn phí tư vấn” css=”.vc_custom_1592038982112{margin-bottom: 15px !important;}”][softing_list_item style=”1″ icon=”fas fa-check” title=”Giải đáp mọi thông tin”]
[softing_features_item style=”2″ iconlist=”yes” title=”Thông Tin Tài Khoản” desc=”Thông tin cá nhân
Thông tin tài khoản
Mẩu khẩu đăng nhập
Đăng ký điện thoại” primarybg=”#4ac4f3″ icon2=”far fa-address-book”]
[softing_features_item style=”2″ title=”Tư Vấn” desc=”Tư vấn thẻo tín dụng
Tư vấn mở tài khoản
Tư vấn hồ sơ vay
Tư vấn tài khoản tiết kiệm” icon=”flaticon-speech-bubble”]
[softing_features_item style=”2″ iconlist=”yes” title=”Dịch Vụ” desc=”Mở tài khoản cá nhân
Mở tài khoản công ty
Dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ ngân hàng
Dịch vụ thẻ
Dịch vụ ngân hàng quốc tế” icon2=”fas fa-globe”]
[softing_features_item style=”2″ iconlist=”yes” title=”Khách hàng – đối tác” desc=”Đối tác trong nước
Đối tác quốc tế
Đối tác cá nhân
Đối tác doanh nghiệp” primarybg=”#4ac4f3″ icon2=”far fa-copyright”]
[softing_section_title title=”Tra cứu thông tin” desc=”Bạn dễ dàng tra cứu thông tin cá nhân – thông tin thanh toán – thông tin dịch vụ – thông tin tiết kiệm”]
[softing_features_item style=”1″ iconlist=”yes” title=”Hướng dẫn dịch vụ” icon2=”fas fa-phone”]
[softing_features_item style=”1″ iconlist=”yes” title=”Dịch vụ thanh toán” icon2=”far fa-money-bill-alt”]
[softing_features_item style=”1″ iconlist=”yes” title=”Tài khoản tiết kiệm” icon2=”fas fa-money-bill-alt”]
[softing_features_item style=”1″ iconlist=”yes” title=”Thẻ Visa” icon2=”fab fa-cc-discover”]
[softing_section_title title=”Đánh giá của khách hàng”]
[softing_testimonial_slider loop=”%5B%7B%22img%22%3A%22558%22%2C%22name%22%3A%22Kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20%C4%90%C3%A0o%20V%C4%83n%20Long%22%2C%22job%22%3A%22Nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20m%C3%B4i%20gi%E1%BB%9Bi%20nh%C3%A0%20%C4%91%E1%BA%A5t%22%2C%22quote%22%3A%22T%E1%BB%95ng%20%C4%91%C3%A0i%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20nhanh%20ch%C3%B3ng%20gi%C3%BAp%20t%C3%B4i%20li%C3%AAn%20h%E1%BB%87%20t%E1%BB%9Bi%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20m%E1%BB%99t%20c%C3%A1ch%20nhanh%20nh%E1%BA%A5t%2C%20c%E1%BA%A3m%20%C6%A1n%20c%C3%A1c%20b%E1%BA%A1n%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22560%22%2C%22name%22%3A%22Kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Long%22%2C%22job%22%3A%22Nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%22%2C%22quote%22%3A%22T%C3%B4i%20c%E1%BA%A7n%20li%C3%AAn%20h%E1%BB%87%20t%E1%BB%9Bi%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Viettinbank%20%C4%91%E1%BB%83%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20v%E1%BB%81%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20thanh%20to%C3%A1n%20online%2C%20c%C3%A1c%20nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20ch%C4%83m%20s%C3%B3c%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20c%E1%BB%A7a%20t%E1%BB%95ng%20%C4%91%C3%A0i%20%C4%91%C3%A0%20gi%C3%BAp%20t%C3%B4i%20%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i%20t%E1%BB%9Bi%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20m%E1%BB%99t%20thu%E1%BA%ADn%20ti%E1%BB%87n%20nh%E1%BA%A5t.%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22562%22%2C%22name%22%3A%22Kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Kh%C3%A1nh%22%2C%22job%22%3A%22%20Nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20kinh%20doanh.%20%22%2C%22quote%22%3A%22C%E1%BA%A3m%20%C6%A1n%20t%E1%BB%95ng%20%C4%91%C3%A0i%20%C4%91%C3%A3%20gi%C3%BAp%20t%C3%B4i%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i%20t%E1%BB%9Bi%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20agribank%20%C4%91%E1%BB%83%20t%C3%B4i%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20v%E1%BA%A5n%20%C4%91%E1%BB%81%20li%C3%AAn%20quan%20%C4%91%E1%BA%BFn%20th%E1%BA%BB%20t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh.%20Xin%20c%E1%BA%A3m%20%C6%A1n.%22%7D%5D” imgw=”100″ imgh=”100″]

Hỗ trợ giải đáp

Hãy gọi cho chúng tôi để được cung cấp thông tin liên hệ tổng ngân hàng nhanh nhất để giải đáp các thắc mắc về dịch vụ thẻ visa, tài khoản thanh toán, tài khoản cá nhâ, mật khẩu, lãi suất, thẻo tiết kiệm v...v..v.

[softing_section_title title=”Liên hệ”]

Địa chỉ văn phòng

[softing_list_item style=”3″ icon=”fas fa-map-marked-alt” title=”Ngõ 689 Âu Cơ, Quận Tây Hồ, Hà Nội” css=”.vc_custom_1592220372593{margin-bottom: 15px !important;}”][softing_list_item style=”3″ icon=”fas fa-envelope-open” title=”info@thongtinnhamang.online” css=”.vc_custom_1592040714960{margin-bottom: 15px !important;}”]

Our Office Address

[softing_social_icons socials=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-facebook-f%22%2C%22iconname%22%3A%22facebook%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-twitter%22%2C%22iconname%22%3A%22twitter%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-pinterest%22%2C%22iconname%22%3A%22pinterest%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-instagram%22%2C%22iconname%22%3A%22instagram%22%7D%5D” css=”.vc_custom_1547253477436{margin-bottom: 50px !important;}”]

Gửi thông tin cho chúng tôi

  [softing_section_title title=”Một vài câu hỏi về ngân hàng”]

  Để mở tài khoản tại ngân hàng, Quý khách cần chuẩn bị những giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực, Giấy đề nghị mở Tk cá nhân, Thỏa thuận khung

  Trường hợp không nhận được tin nhắn OTP, Quý khách vui lòng thử lại giao dịch hoặc liên hệ với ngân hàng theo số  Hotline để được bộ phận chăm sóc khách hàng hỗ trợ.​​​​​​​

  Để bảo đảm an toàn cho Quý khách, Quý khách sẽ bị tạm khóa dịch vụ khi Quý khách đăng nhập sai mật khẩu 05 lần liên tiếp. Trong trường hợp này, Quý khách cần đến điểm giao dịch bất kỳ của Ngân hàng để mở lại dịch vụ.​​​​​​​

  Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1989. HDBank hiện nằm trong Top các ngân hàng dẫn đầu với chiến lược phát triển tập trung vào các mảng bán lẻ và SME, đang có tốc độ tăng trưởng cao. Wikipedia
  Thành lập: 1989
  Loại hình: Doanh nghiệp cổ phần
  Số nhân viên: hơn 13.000
  Trụ sở chính: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Sản phẩm: Dịch vụ tài chính
  Các công ty con: Hàng không VietJet, HD SAISON, THÊM
  Nguồn Wikipedia
  Banner Content

  0 Comments

  Leave a Comment