Số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương thông tin địa chỉ liên hệ


Thông tin bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương số điện thoại địa chỉ liên hệ

1. Bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương

Bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương là cơ quan nhà nước thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo Hiểm tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng giúp bảo hiểm Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản, hưu trí, tử tuất và các vấn đề khác về bảo hiểm cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: Bộ phận Quản lý thu: Bộ phận Sổ, thẻ: Bộ phận Chính sách: Bộ phận Kế toán: Giám định BHYT: 

+ Thông tin website bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương

   Website: https:baohiemxahoi.gov.vn

+ Địa chỉ bảo hiểm xã hội, y tế huyện Tam Dương

   Bảo hiểm huyện Tam Dương có địa chỉ tại: Phố Me, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

+ Email bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương

   Email: tamduong@vinhphuc.vss.gov.vn

Số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương

2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương

     Liên hệ qua số điện thoại bảo hiểm là phương thức hỗ trợ trực tuyến 24/7 giúp bạn tối ưu thời gian kết nối với nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hiểm nhanh mà không cần đến trực tiếp cơ quan làm việc. Số điện thoại bảo hiểm huyện Tam Dương là nơi tiếp nhận thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại trên địa bàn huyện Tam Dương.

     2.1: Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương

     Số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Tam Dương có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm xã hội như: thời gian làm việc bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương. kiểm tra các khoản đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, cách tính bảo hiểm xã hội v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc cần được hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương 0211 3833 172 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn.  VD: Bạn ở Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc muốn hỏi vè hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể liên hệ tới Bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương tại địa chỉ: Phố Me, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Hoặc gọi điện theo số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương nêu trên để hỏi về hồ sơ.

    2.2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Tam Dương

    Số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Tam Dương là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Tam Dương có thể liên hệ để giải đáp các vấn dề về bảo hiểm y tế như: thời gian hưởng bảo hiểm y tế, hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế, cách tính bảo hiểm y tế, v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm y tế thì thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Tam Dương 0211 3833 172 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn. VD: Bạn ở Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc muốn hỏi về cách tính bảo hiểm Y Tế thì bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bảo hiểm Y Tế huyện Tam Dương theo địa chỉ và số điện thoại trên.

    2.3. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Tam Dương

    Số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Tam Dương là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Tam Dương có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thai sản như: cách tính bảo hiểm thai sản, hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản, các chế độ hưởng bảo hiểm thai sản, cách lĩnh tiền bảo hiểm thai sản v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm thai sản thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Tam Dương 0211 3833 172 để được hỗ trợ.  VD: doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc muốn hỏi về chế độ thai sản thì có thể gọi điện hoặc liên hệ tới địa chỉ trên.

    2.4. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp huyện Tam Dương

    Số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp huyện Tam Dương là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Tam Dương có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp gọi là trung tâm bảo hiểm thất nghiệp. ở Vĩnh Phúc có rất nhiều trung tâm bảo hiểm thất nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp cho chung cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn Vĩnh Phúc vì vậy nếu bạn ở huyện Tam Dương thì bạn có thể đến trung tâm bảo hiểm thất nghiệp Vĩnh Phúc số điện thoại: 0211 356 5665; tại Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

3. Danh sách các phường chịu sự quản lý bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương

     Bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương sẽ quản lý các vấn đề về bảo hiểm xã hội đối với cá nhân và tổ chức đang sinh sống và có trụ sở thuộc sự quản lý của huyện Tam Dương như:

     + Xã Kim Long – Địa chỉ: Xã Kim Long - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

     + Xã Hướng Đạo – Địa chỉ: Xã Hướng Đạo - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

     + Xã An Hòa – Địa chỉ: Xã An Hòa - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

     + Xã Thanh Vân – Địa chỉ: Xã Thanh Vân - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

     + Xã Duy Phiên – Địa chỉ: Xã Duy Phiên - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

4. Hỏi đáp bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương?

– Có thể gọi đến số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương vào thứ 7 chủ nhật không?

    Hiện nay để hỗ trợ tối đa, nhanh chóng cho người lao động cũng như người sử dụng lao động. Các trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương tiếp nhận và xử lý hồ sơ đều trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bẩy các ngày trong tuần.

–  Doanh nghiệp Tôi ở Xã Hoàng Lâu muốn làm thủ tục bảo hiểm thai sản thì nộp hồ sơ ở đâu?

    Nếu doanh nghiệp bạn ở Xã Hoàng Lâu và muốn nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thao sản thì bạn có thể nôp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản tại đơn vị bảo hiểm thai sản huyện Tam Dương theo địa chỉ: Phố Me, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

– Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương?

     Bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương và các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ làm việc theo giờ hành chính và từ thứ 2 đến thứ 6. Vì vậy khi có việc cần đến làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội bạn cần lưu ý thời gian làm việc này để tránh mất thời gian đến. Hoặc có thể liên hệ trước tới số điện thoại của cơ quan bảo hiểm xã hội để nắm bắt được thông tin làm việc của đơn vị này.

– Ở Xã Vân Hội thì mua bảo hiểm Y Tế ở đâu?

     Bạn có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại Cơ quan bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú.      Ví dụ bạn ở Xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc bạn có thể đến UBND Xã Vân Hội để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Hoặc bạn có thể lên trực tiếp bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

5. Tổng đài số điện thoại tư vấn về pháp luật bảo hiểm xã hội.

     Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội là tổng đài giải đáp các vấn đề về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp như: Hồ sơ hưởng bảo hiểm, cách tính bảo hiểm, thời gian hưởng bảo hiểm, chế độ bảo hiểm và các vấn đề khác về bảo hiểm. Vì vậy bạn muốn được hỗ trợ mọi vấn đề pháp luật về bảo hiểm thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số: 1900633720 chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Điện thoại: 1900633720

Địa chỉ Google Maps bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương - Phố Me, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Bài viết tham khảo: Bảo hiểm xã hội huyện Krông BúkBảo hiểm xã hội huyện MĐrắk

743