HD Bank


[vc_row full_width="stretch_row_content_no_spaces"][vc_column][softing_nav mtype="custom" mstyle="normal" cmenu="%5B%7B%22link%22%3A%22url%3A%2523about%7Ctitle%3AV%25E1%25BB%2581%2520ch%25C3%25BAng%2520t%25C3%25B4i%7C%7C%22%2C%22subloop%22%3A%22%255B%257B%257D%255D%22%7D%2C%7B%22link%22%3A%22url%3A%2523features%7Ctitle%3ATra%2520c%25E1%25BB%25A9u%2520th%25C3%25B4ng%2520tin%7C%7C%22%2C%22subloop%22%3A%22%255B%257B%257D%255D%22%7D%2C%7B%22link%22%3A%22url%3A%2523contact%7Ctitle%3ALi%25C3%25AAn%2520h%25E1%25BB%2587%7C%7C%22%2C%22subloop%22%3A%22%255B%257B%257D%255D%22%7D%5D" btn1="url:%23|title:login||" btn2="|||"][vc_row full_width="stretch_row_content_no_spaces"][vc_column][softing_home_hero1 style="b1" link="|||" img="947" title="Tổng đài tư vấn thông tin liên hệ ngân hàng HD Bank"][vc_row softing_row_prepad="ptb-80" el_id="about"][vc_column offset="vc_col-lg-6 vc_col-md-6"][vc_custom_heading text="Trung tâm hỗ trợ" font_container="tag:h4|text_align:left|color:%234ac4f3" use_theme_fonts="yes" softing_ch_family="poppins" softing_ch_fw="fw-600" softing_ch_trans="uppercase" softing_ch_premarb="mb-10"][vc_custom_heading text="Tổng đài tư vấn thông tin liên hệ tổng đài ngân hàng để giải đáp toàn bộ thông tin liên quan dịch vụ ngân hàng. Tổng đài tư vấn thông tin với đội ngũ tổng đài viên chăm sóc khách hàng nhiều kinh nghiệm hỗ trợ 24/7." font_container="tag:p|text_align:left" use_theme_fonts="yes" softing_ch_premarb="mb-25"][vc_row_inner][vc_column_inner css=".vc_custom_1547234473567{margin-top: 35px !important;border-top-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;border-top-color: #e7e7e7 !important;border-top-style: solid !important;}"][vc_custom_heading text="Giá Trị Tổng Đài" font_container="tag:h3|text_align:left" use_theme_fonts="yes" softing_ch_family="poppins" softing_ch_fw="fw-600" softing_ch_premarb="mb-20" res_sm_ch_fs="20px"][softing_list_item style="1" icon="fas fa-check" title="Tư vấn nhanh" css=".vc_custom_1592038961000{margin-bottom: 15px !important;}"][softing_list_item style="1" icon="fas fa-check" title="Giải đáp 24/7" css=".vc_custom_1592038972435{margin-bottom: 15px !important;}"][softing_list_item style="1" icon="fas fa-check" title="Miễn phí tư vấn" css=".vc_custom_1592038982112{margin-bottom: 15px !important;}"][softing_list_item style="1" icon="fas fa-check" title="Giải đáp mọi thông tin"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-6 vc_col-md-6"][vc_row_inner css=".vc_custom_1547237921607{margin-top: -30px !important;}" softing_md_css=".vc_custom_1547237921610{margin-top: 0px !important;}"][vc_column_inner width="1/2" softing_col_eqheight="equal-height"][softing_features_item style="2" iconlist="yes" title="Thông Tin Tài Khoản" desc="Thông tin cá nhân Thông tin tài khoản Mẩu khẩu đăng nhập Đăng ký điện thoại" primarybg="#4ac4f3" icon2="far fa-address-book"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2" softing_col_eqheight="equal-height"][softing_features_item style="2" title="Tư Vấn" desc="Tư vấn thẻo tín dụng Tư vấn mở tài khoản Tư vấn hồ sơ vay Tư vấn tài khoản tiết kiệm" icon="flaticon-speech-bubble"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2" softing_col_eqheight="equal-height"][softing_features_item style="2" iconlist="yes" title="Dịch Vụ" desc="Mở tài khoản cá nhân Mở tài khoản công ty Dịch vụ ngân hàng điện tử Dịch vụ ngân hàng Dịch vụ thẻ Dịch vụ ngân hàng quốc tế" icon2="fas fa-globe"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2" softing_col_eqheight="equal-height"][softing_features_item style="2" iconlist="yes" title="Khách hàng - đối tác" desc="Đối tác trong nước Đối tác quốc tế Đối tác cá nhân Đối tác doanh nghiệp" primarybg="#4ac4f3" icon2="far fa-copyright"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row full_width="stretch_row" content_placement="middle" softing_row_prepad="ptb-80" css=".vc_custom_1547262307575{background-color: #f9f9f9 !important;}" el_id="features"][vc_column offset="vc_col-lg-offset-2 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8"][softing_section_title title="Tra cứu thông tin" desc="Bạn dễ dàng tra cứu thông tin cá nhân - thông tin thanh toán - thông tin dịch vụ - thông tin tiết kiệm"][/vc_column][vc_column softing_col_lg_order="lg-table-cell" softing_col_md_order="md-block" offset="vc_col-lg-5 vc_col-md-5" css=".vc_custom_1547242603484{padding-right: 35px !important;}" softing_md_css=".vc_custom_1547242603491{padding-right: 0px !important;}"][vc_single_image image="532" img_size="full" alignment="center"][/vc_column][vc_column softing_col_lg_order="lg-table-cell" softing_col_md_order="md-block" offset="vc_col-lg-7 vc_col-md-7"][vc_row_inner][vc_column_inner width="1/2" softing_col_eqheight="equal-height" softing_md_css=".vc_custom_1547239733463{margin-top: 50px !important;}"][softing_features_item style="1" iconlist="yes" title="Hướng dẫn dịch vụ" icon2="fas fa-phone"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2" softing_col_eqheight="equal-height" softing_md_css=".vc_custom_1547239725621{margin-top: 50px !important;}"][softing_features_item style="1" iconlist="yes" title="Dịch vụ thanh toán" icon2="far fa-money-bill-alt"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2" softing_col_eqheight="equal-height" css=".vc_custom_1547239470203{margin-top: 50px !important;}"][softing_features_item style="1" iconlist="yes" title="Tài khoản tiết kiệm" icon2="fas fa-money-bill-alt"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2" softing_col_eqheight="equal-height" css=".vc_custom_1547239483814{margin-top: 50px !important;}"][softing_features_item style="1" iconlist="yes" title="Thẻ Visa" icon2="fab fa-cc-discover"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row full_width="stretch_row" softing_row_prepad="ptb-80"][vc_column offset="vc_col-lg-offset-2 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8"][softing_section_title title="Đánh giá của khách hàng"][/vc_column][vc_column softing_md_css=".vc_custom_1547247870657{margin-bottom: 30px !important;}" offset="vc_col-lg-offset-2 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8"][softing_testimonial_slider loop="%5B%7B%22img%22%3A%22558%22%2C%22name%22%3A%22Kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20%C4%90%C3%A0o%20V%C4%83n%20Long%22%2C%22job%22%3A%22Nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20m%C3%B4i%20gi%E1%BB%9Bi%20nh%C3%A0%20%C4%91%E1%BA%A5t%22%2C%22quote%22%3A%22T%E1%BB%95ng%20%C4%91%C3%A0i%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20nhanh%20ch%C3%B3ng%20gi%C3%BAp%20t%C3%B4i%20li%C3%AAn%20h%E1%BB%87%20t%E1%BB%9Bi%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20m%E1%BB%99t%20c%C3%A1ch%20nhanh%20nh%E1%BA%A5t%2C%20c%E1%BA%A3m%20%C6%A1n%20c%C3%A1c%20b%E1%BA%A1n%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22560%22%2C%22name%22%3A%22Kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Long%22%2C%22job%22%3A%22Nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%22%2C%22quote%22%3A%22T%C3%B4i%20c%E1%BA%A7n%20li%C3%AAn%20h%E1%BB%87%20t%E1%BB%9Bi%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Viettinbank%20%C4%91%E1%BB%83%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20v%E1%BB%81%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20thanh%20to%C3%A1n%20online%2C%20c%C3%A1c%20nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20ch%C4%83m%20s%C3%B3c%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20c%E1%BB%A7a%20t%E1%BB%95ng%20%C4%91%C3%A0i%20%C4%91%C3%A0%20gi%C3%BAp%20t%C3%B4i%20%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i%20t%E1%BB%9Bi%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20m%E1%BB%99t%20thu%E1%BA%ADn%20ti%E1%BB%87n%20nh%E1%BA%A5t.%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22562%22%2C%22name%22%3A%22Kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Kh%C3%A1nh%22%2C%22job%22%3A%22%20Nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20kinh%20doanh.%20%22%2C%22quote%22%3A%22C%E1%BA%A3m%20%C6%A1n%20t%E1%BB%95ng%20%C4%91%C3%A0i%20%C4%91%C3%A3%20gi%C3%BAp%20t%C3%B4i%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i%20t%E1%BB%9Bi%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20agribank%20%C4%91%E1%BB%83%20t%C3%B4i%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20v%E1%BA%A5n%20%C4%91%E1%BB%81%20li%C3%AAn%20quan%20%C4%91%E1%BA%BFn%20th%E1%BA%BB%20t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh.%20Xin%20c%E1%BA%A3m%20%C6%A1n.%22%7D%5D" imgw="100" imgh="100"][vc_row full_width="stretch_row" softing_row_prepad="ptb-80" softing_row_overlay_type="custom" softing_bg_attachment="fixed" softing_lg_bgpos="top center" css=".vc_custom_1547250879715{padding-bottom: 54px !important;background-image: url(https://www.ninetheme.com/themes/softing/wp-content/uploads/2018/12/4-1.jpg?id=503) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}" softing_row_overlayclr="rgba(0,0,0,0.5)" softing_sm_css=".vc_custom_1547250879726{padding-bottom: 24px !important;}"][vc_column offset="vc_col-lg-offset-3 vc_col-lg-6 vc_col-md-offset-3 vc_col-md-6"][vc_custom_heading text="Hỗ trợ giải đáp" font_container="tag:h3|text_align:center|color:%23ffffff" use_theme_fonts="yes" softing_ch_fw="fw-600" softing_ch_trans="uppercase" softing_ch_premarb="mb-15"][vc_custom_heading text="Hãy gọi cho chúng tôi để được cung cấp thông tin liên hệ tổng ngân hàng nhanh nhất để giải đáp các thắc mắc về dịch vụ thẻ visa, tài khoản thanh toán, tài khoản cá nhâ, mật khẩu, lãi suất, thẻo tiết kiệm v...v..v." font_container="tag:p|text_align:center|color:%23ffffff" use_theme_fonts="yes" softing_ch_premarb="mb-0"][vc_row full_width="stretch_row" softing_row_prepad="ptb-80" el_id="contact"][vc_column offset="vc_col-lg-offset-2 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8"][softing_section_title title="Liên hệ"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-6 vc_col-md-6"][vc_custom_heading text="Địa chỉ văn phòng" font_container="tag:h4|text_align:left" use_theme_fonts="yes" softing_ch_fw="fw-600" softing_ch_trans="uppercase" softing_ch_premarb="mb-15"][softing_list_item style="3" icon="fas fa-map-marked-alt" title="Ngõ 689 Âu Cơ, Quận Tây Hồ, Hà Nội" css=".vc_custom_1592220372593{margin-bottom: 15px !important;}"][softing_list_item style="3" icon="fas fa-envelope-open" title="info@thongtinnhamang.online" css=".vc_custom_1592040714960{margin-bottom: 15px !important;}"][vc_custom_heading text="Our Office Address" font_container="tag:h4|text_align:left" use_theme_fonts="yes" softing_ch_fw="fw-600" softing_ch_trans="uppercase" softing_ch_premarb="mb-15" css=".vc_custom_1547254365009{margin-top: 40px !important;}"][softing_social_icons socials="%5B%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-facebook-f%22%2C%22iconname%22%3A%22facebook%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-twitter%22%2C%22iconname%22%3A%22twitter%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-pinterest%22%2C%22iconname%22%3A%22pinterest%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fab%20fa-instagram%22%2C%22iconname%22%3A%22instagram%22%7D%5D" css=".vc_custom_1547253477436{margin-bottom: 50px !important;}"][vc_gmaps link="#E-8_JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZ29vZ2xlLmNvbSUyRm1hcHMlMkZlbWJlZCUzRnBiJTNEJTIxMW0xOCUyMTFtMTIlMjExbTMlMjExZDM3MjMuMDY1NzYwMzM4NTk1JTIxMmQxMDUuODIzOTUwNTEzOTY2ODIlMjEzZDIxLjA3MDAzNTU5MTc0NjAzNCUyMTJtMyUyMTFmMCUyMTJmMCUyMTNmMCUyMTNtMiUyMTFpMTAyNCUyMTJpNzY4JTIxNGYxMy4xJTIxM20zJTIxMW0yJTIxMXMweDMxMzVhYWYzZWZlZmRmMWQlMjUzQTB4MWJiMDIwOGU0ZTc0NTVmNyUyMTJ6dzRKMUlFUEdvU3dnVk1PaWVTQkk0YnVUTENCSXc2QWdUdUc3bVdrc0lGWnBaWFJ1WVcwJTIxNWUwJTIxM20yJTIxMXNlbiUyMTJzJTIxNHYxNTkyMDQwOTg4Mjc3JTIxNW0yJTIxMXNlbiUyMTJzJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI2MDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0NTAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJvcmRlciUzQTAlM0IlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0QlMjIlMjIlMjBhcmlhLWhpZGRlbiUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTIwdGFiaW5kZXglM0QlMjIwJTIyJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-6 vc_col-md-6"][vc_custom_heading text="Gửi thông tin cho chúng tôi" use_theme_fonts="yes" softing_ch_fw="fw-600" softing_ch_trans="capitalize" softing_ch_premarb="mb-30" softing_md_css=".vc_custom_1592041459055{margin-top: 30px !important;}"][contact-form-7 id="608"][vc_row full_width="stretch_row" softing_row_prepad="ptb-80" css=".vc_custom_1547259288690{padding-bottom: 0px !important;background-color: #f9f9f9 !important;}"][vc_column offset="vc_col-lg-offset-2 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8"][softing_section_title title="Một vài câu hỏi về ngân hàng"][/vc_column][vc_column softing_col_lg_order="lg-table-cell" softing_col_md_order="md-block" offset="vc_col-lg-6 vc_col-md-6" softing_md_css=".vc_custom_1547259864512{padding-right: 0px !important;}" css=".vc_custom_1547259864508{margin-bottom: 0px !important;padding-right: 35px !important;}"][vc_single_image image="536" img_size="full" alignment="center" res_img_md_aling="center" res_img_sm_aling="center" css=".vc_custom_1547324415387{margin-bottom: -20px !important;}" softing_md_css=".vc_custom_1547324415394{margin-bottom: 30px !important;}"][/vc_column][vc_column softing_col_lg_order="lg-table-cell" softing_col_md_order="md-block" offset="vc_col-lg-6 vc_col-md-6" css=".vc_custom_1547259334109{padding-bottom: 80px !important;}" softing_sm_css=".vc_custom_1547259334115{padding-bottom: 50px !important;}"][vc_tta_accordion style="theme-accordion" color="white" gap="10" c_icon="chevron" c_position="right" active_section="1" no_fill="true" collapsible_all="true"][vc_tta_section title="Tôi chưa có tài khoản tại ngân hàng, hiện muốn mở tài khoản thì hồ sơ cần những giấy tờ gì" tab_id="1547255650497-242337ba-c1d4"][vc_column_text]Để mở tài khoản tại ngân hàng, Quý khách cần chuẩn bị những giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực, Giấy đề nghị mở Tk cá nhân, Thỏa thuận khung[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Tôi đang thực hiện chuyển tiền nhưng không nhận được tin nhắn báo OTP, tôi cần phải làm gì?" tab_id="1547255650559-dd8c45b8-60ae"][vc_column_text]Trường hợp không nhận được tin nhắn OTP, Quý khách vui lòng thử lại giao dịch hoặc liên hệ với ngân hàng theo số  Hotline để được bộ phận chăm sóc khách hàng hỗ trợ.​​​​​​​[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Dịch vụ của tôi bị khóa do nhập sai mật khẩu, tôi phải làm gì mở khóa dịch vụ?" tab_id="1547255754070-b320ffc3-032b"][vc_column_text]Để bảo đảm an toàn cho Quý khách, Quý khách sẽ bị tạm khóa dịch vụ khi Quý khách đăng nhập sai mật khẩu 05 lần liên tiếp. Trong trường hợp này, Quý khách cần đến điểm giao dịch bất kỳ của Ngân hàng để mở lại dịch vụ.​​​​​​​[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Thông tin ngân hàng HD Bank" tab_id="1547255791814-13620c5f-6182"][vc_column_text]
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1989. HDBank hiện nằm trong Top các ngân hàng dẫn đầu với chiến lược phát triển tập trung vào các mảng bán lẻ và SME, đang có tốc độ tăng trưởng cao. Wikipedia
Thành lập: 1989
Loại hình: Doanh nghiệp cổ phần
Số nhân viên: hơn 13.000
Trụ sở chính: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản phẩm: Dịch vụ tài chính
Các công ty con: Hàng không VietJet, HD SAISON, THÊM
Nguồn Wikipedia
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]
67