Địa chỉ số điện thoại Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ

     Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ theo quy định của pháp luật. Vậy Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ ở đâu? địa chỉ Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ? Số điện thoại chi cục thuế Bình Liêu? Hỗ trợ Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ như thế nào? là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra và tìm kiếm.  Vì vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp phần nào một số thông tin về Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ cho bạn để bạn có thể chủ động liên hệ và nhận được hỗ trợ từ Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ.

1. Giới thiệu Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ

  Những năm qua, Chi cục Thuế khu vực Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ đã tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; xây dựng kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp nợ đọng thuế, chây ì, trốn thuế… Qua đó, đơn vị đôn đốc thu kịp thời các khoản thất thu thuế vào ngân sách, bù đắp những khoản hụt thu

1.1. Địa chỉ Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ:

     Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ có trụ sở đặt tại: Khu Đường Mới, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Một số Chức năng Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ:

     + Thực hiện việc quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính;

     + Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý những tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước;

     + Xử lý những vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan;

     + Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ có quyền yêu cầu những đối tượng nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế trên địa bàn;…

2. Số điện thoại Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ là bao nhiêu?  

2.1. Số điện thoại chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ.

     Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ thực hiện quản lý thuế theo quy định của nhà nước trên địa bàn các xã: Thị trấn Tiên Yên, Đại Dực, Điền Xá, Đông Hải, Đông Ngũ, Hải Lạng, Phong Dụ, Hà Lâu, Đồng Rui, Tiên Lãng,…Số điện thoại Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ là cầu nối giữa thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ và các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, giải đáp các thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Khi có bất kì thắc mắc gì người dân có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ: 0203876690 để nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ thuế.

số điện thoại Chi cục thuế Khu vực Tiên Yên – Bình Liêu – Ba Chẽ

2.2. Danh bạ số điện thoại Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT: 0203876690

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học: 0203876690

– Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ: 0203876690

– Đội Thanh Tra Thuế: 0203876690

– Đội Trước bạ & thu Khác: 0203876690

2.3. Số điện thoại chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ hỗ trợ những vấn đề gì?

    Thuế là khoản thu chủ yếu, quan trọng, chiếm trên 90% các khoản thu cho Ngân sách nhà nước. Khi cần hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể gọi tới số điện thoại Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ. Vậy số điện thoại chi cục thuế Ba Chẽ hỗ trợ vấn đề gì? Số điện thoại Chi cục thuế Tiên Yên hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp những vẫn đề chủ yếu sau: 

+ Kiểm tra mã số thuế cá nhân

+ Kiểm tra tờ khai thuế

+ Chốt thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh

+ Kiểm tra mã tiểu mục nộp thuế

+ Đóng mở mã số thuế

+ Khiếu nại quyết định thuế

2.4. Khi gọi điện đến chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ cần chuẩn bị những gì?

     Có rất nhiều khách hàng gọi đến số điện thoại chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ nhưng không thể nhận được hỗ trợ bởi không chuẩn bị đầy đủ những thông tin để cung cấp cho cán bộ thuế. Vậy khi gọi đến Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

     Đối với khách hàng doanh nghiệp có trụ sở đặt tại Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ cần chuẩn bị: 

     + Tên đầy đủ công ty

     + Địa chỉ trụ sở công ty

     + Mã số thuế công ty

     Đối với khách hàng là cá nhân cần chuẩn bị: thông tin cá nhân, căn cước công dân, ngày tháng năm sinh,….

3. Thời gian làm việc Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ

Hiện nay Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ làm việc theo thời gian như sau:

     Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: – Buổi Sáng: 7h30 – 11h30

                                               – Buổi chiều:  13h – 17h

Riêng sáng thứ 7 Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30.

Đặc biệt Cơ quan thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thuế từ 8h-11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

số điện thoại chi cục thuế tiên yên bình liêu ba chẽ

4. Thông tin Website, tài khoản ngân hàng, Email Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ

4.1: Website chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ

     Khi cần các thông tin về thuế thì bạn có thể truy cập vào Website Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ theo đường link: http://quangninh.gdt.gov.vn/wps/portal.

4.2: Email Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ

     Bạn có thể gửi thư tới địa chỉ email Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ để nhận hỗ trợ: cctbche.qni@gdt.gov.vn

4.3: Fax của Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ:

     Bạn có thể gửi Fax đến Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ: 0203741047

4.4: Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ

     Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ là nơi nhận những khoản nộp thuế, phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp theo quy định của nhà nước. Thông tin nộp thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ:

     + Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ

     + Số tài khoản: 

     + Mở tại: Kho bạc Nhà nước Tỉnh Quảng Ninh

5. Một số câu hỏi Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ

5.1. Công ty của tôi ở xã Hà Lâu, Huyện Xín Mần thì thuộc Chi cục thuế nào nộp thuế ở đâu?

     Bạn đang có công ty ở xã Hà Lâu, Huyện Xín Mần thì thuộc sự quản lý của Chi cục thuế tại địa chỉ Khu Đường Mới, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đây là địa chỉ của chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ và bạn cần thực hiện các nghĩa vụ, nộp thuế tại chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ đầy đủ.

5.2. Tôi ở thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên muốn kê khai thuế thu nhập cá nhân thì làm như thế nào?

     Thời điểm hiện tại bạn đang cư trú tại thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh và bạn muốn hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể truy cập vào trang thôn tin điện tử như webiste chính thức của chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ hoặc gọi tới số điện thoại chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ: 0203876690 để được các cán bộ thuế hướng dẫn kê khai một cách nhanh nhất.

5.3. Tôi đang làm sổ đỏ ở Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ giờ cần phải đóng thuế và lệ phí trước bạ thì gọi đến đâu? 

     Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu phải nộp lệ phí trước bạ. Để được hỗ trợ tư vấn về việc đóng thuế và nộp lệ phí trước bạ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ bạn có thể gọi đến số điện thoại chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ để nhận sự hỗ trợ từ cán bộ thuế hướng dẫn kê khai tờ thuế, nộp lệ phí,….

      Thông tin liên hệ, địa chỉ, trụ sở và số điện thoại Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ

Trên đây là một số thông tin về địa chỉ, trụ sở, số điện thoại Chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ để bạn đọc có thể tham khảo. Bạn muốn liên hệ tới chi cục thuế Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ có thể tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cập trên.

     Thông tin liên hệ tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp.

    Tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp 1900633720 được đăng ký theo quy định pháp luật, chúng tôi có đội ngũ tổng đài viên hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng tra cứu tìm kiếm thông tin theo yêu cầu bao gồm: số điện thoại liên hệ, số tổng đài tư vấn, địa chỉ, website, Email, Số Fax, số trung tâm cskh, hotline khiếu nại và giải đáp thắc mắc chung  theo quy định pháp luật Việt Nam vì vậy bạn muốn liên hệ tới đơn vị hỗ trợ nào thì có thể gọi cho chúng tôi.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ chi cục thuế khu vực Tiên Yên Bình Liêu Ba Chẽ - Khu Đường Mới, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.