Địa chỉ số điện thoại Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa

     Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Huyện Yên Định và Huyện Thiệu Hóa theo quy định của pháp luật. Vậy Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa ở đâu? địa chỉ Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa? Số điện thoại chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa? Hỗ trợ Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa như thế nào? là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra và tìm kiếm.  Vì vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp phần nào một số thông tin về Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa cho bạn để bạn có thể chủ động liên hệ và nhận được hỗ trợ từ Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa.

1. Giới thiệu Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa

     Chi cục Thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Huyện Yên Định và Huyện Thiệu Hóa theo quy định của pháp luật. 

1.1. Địa chỉ Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa: 

     Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa có trụ sở đặt tại: Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa

1.2. Một số Chức năng Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa: 

     + Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế khu vực.

     + Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

     + Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

     + Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

2. Số điện thoại Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa là bao nhiêu?  

2.1. Số điện thoại chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa.

Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa thực hiện quản lý thuế theo quy định của nhà nước trên địa bàn các xã: Minh Tâm, Tân Châu, Thiệu Chính, Thiệu Công, Thiệu Duy, Thiệu Giang, Thiệu Giao, Thiệu Hòa, Thiệu Hợp, Thiệu Long, Thiệu Lý, Thiệu Ngọc, Thiệu Nguyên, Thiệu Phú, Định Tăng, Định Thành, Định Tiến, Yên Hùng, Yên Lạc, Yên Ninh, Yên Phong, Yên Phú, Yên Tâm, Yên Thái, Yên Thịnh, Yên Thọ, Yên Trung, Yên Trường…… Số điện thoại Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa là cầu nối giữa thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa và các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, giải đáp các thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Khi có bất kì thắc mắc gì người dân có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa: 02373869314 để nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ thuế.

chi cục thuế khu vực yên định thiệu hóa

2.2. Danh bạ số điện thoại Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa

– Đội Kiểm tra nội bộ: 02373869314

– Đội Nghiệp vụ dự toán: 02373869314

– Đội Thuế TNCN: 02373869314

– Bộ phận một cửa: 02373842196

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT: 02373869314

– Bộ phận trả lời chính sách: 02373869314

2.3. Số điện thoại chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa hỗ trợ những vấn đề gì?

     Với mỗi doanh nghiệp, cá nhân hàng năm đều thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Khi cần hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể gọi tới số điện thoại Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa. Vậy số điện thoại chi cục thuế hỗ trợ vấn đề gì? Số điện thoại Chi cục thuế Yên Định Thiệu Hóa hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp những vẫn đề chủ yếu sau: 

+ Chốt thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh

+ Kiểm tra mã số thuế cá nhân

+ Kiểm tra mã chương công ty

+ Kiểm tra mã tiểu mục nộp thuế

+ Đóng mở mã số thuế

+ Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

+ Khiếu nại quyết định thuế

2.4. Khi gọi điện đến chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa cần chuẩn bị những gì?

     Có rất nhiều khách hàng gọi đến số điện thoại chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa nhưng không thể nhận được hỗ trợ bởi không chuẩn bị đầy đủ những thông tin để cung cấp cho cán bộ thuế. Vậy khi gọi đến Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

     Đối với khách hàng là cá nhân cần chuẩn bị: thông tin cá nhân, căn cước công dân, ngày tháng năm sinh,….

     Đối với khách hàng doanh nghiệp tại huyện Yên Định và huyện Thiệu Hóa cần chuẩn bị: 

     + Tên đầy đủ công ty

     + Địa chỉ trụ sở công ty

     + Mã số thuế công ty

3. Thời gian làm việc Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa

Hiện nay Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa làm việc theo thời gian như sau:

     Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: – Buổi Sáng: 7h30 – 11h30

                                               – Buổi chiều:  13h – 17h

Riêng sáng thứ 7 Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30.

Đặc biệt Cơ quan thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thuế từ 8h-11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

số điện thoại chi cục thuế khu vực yên định thiệu hóa

4. Thông tin Website, tài khoản ngân hàng, Email Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa

4.1: Website chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa

     Khi cần các thông tin về thuế thì bạn có thể truy cập vào Website Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa theo đường link: https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/

4.2: Email Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa

     Bạn có thể gửi thư tới địa chỉ email Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa để nhận hỗ trợ: 

4.3: Fax của Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa:

     Bạn có thể gửi Fax đến Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa: 

4.4: Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa

     Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa là nơi nhận những khoản nộp thuế, phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp theo quy định của nhà nước. Thông tin nộp thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa

     + Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa

     + Số tài khoản: 

     + Mở tại: Kho bạc Nhà nước Khu vực Yên Định Thiệu Hóa

5. Một số câu hỏi Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa

5.1. Tôi ở Xã Định Tăng, Huyện Yên Định muốn kê khai thuế thu nhập cá nhân thì làm như thế nào?

     Bạn ở Xã Định Tăng, Huyện Yên Định và muốn hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể truy cập vào webiste của chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa hoặc gọi tới số điện thoại chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa: 02373869314 để được các cán bộ thuế hướng dẫn kê khai một cách nhanh nhất.

5.2. Tôi đang làm sổ đỏ ở huyện Yên Định giờ cần phải đóng thuế và lệ phí trước bạ thì gọi đến đâu? 

     Để được hỗ trợ kê khai và nộp lệ phí trước bạn cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Huyện Yên Định bạn có thể gọi đến số điện thoại thuế Yên Định Thiệu Hóa để nhận sự hỗ trợ từ cán bộ thuế hướng dẫn kê khai tờ thuế, nộp lệ phí,….

5.3. Công ty của tôi ở Xã Thiệu Chính, Huyện Thiệu Hóa thì thuộc Chi cục thuế nào nộp thuế ở đâu?

     Hiện nay công ty bạn ở Xã Thiệu Chính, Huyện Thiệu Hóa thì thuộc sự quản lý của Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa tại Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa. Bạn cần thực hiện các nghĩa vụ và nộp thuế tại chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa.

       Thông tin liên hệ, địa chỉ, trụ sở và số điện thoại Chi cục thuế Yên Định Thiệu Hóa

Trên đây là một số thông tin về địa chỉ, trụ sở, số điện thoại Chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa để bạn đọc có thể tham khảo. Bạn muốn liên hệ tới chi cục thuế Khu vực Yên Định Thiệu Hóa Tỉnh Thanh Hóa có thể tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cập trên.

     Thông tin liên hệ tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp.

     Chúng tôi là tổng đài cung cấp thông tin 1900633720 được đăng ký theo quy định pháp luật, chúng tôi có đội ngũ tổng đài viên hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng tra cứu tìm kiếm thông tin theo yêu cầu bao gồm: số điện thoại liên hệ, số tổng đài tư vấn, địa chỉ, website, Email, Số Fax, số trung tâm cskh, hotline khiếu nại và giải đáp thắc mắc chung  theo quy định pháp luật Việt Nam vì vậy bạn muốn liên hệ tới đơn vị hỗ trợ nào thì có thể gọi cho chúng tôi.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ Chi cục thuế khu vực Yên Định Thiệu Hóa - Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa