Địa chỉ số điện thoại Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ

     Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận Cẩm Lệ theo quy định của pháp luật. Vậy Chi cục thuế quận Cẩm Lệ ở đâu? địa chỉ Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ? Số điện thoại chi cục thuế Quận Cẩm Lệ? Hỗ trợ Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ như thế nào? là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra và tìm kiếm.  Vì vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp phần nào một số thông tin về Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ cho bạn để bạn có thể chủ động liên hệ và nhận được hỗ trợ từ Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ.

1. Giới thiệu Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ

     Chi cục Thuế Quận Cẩm Lệ là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn Quận Cẩm Lệ theo quy định của pháp luật. 

1.1. Địa chỉ Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ: 

     Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ có trụ sở đặt tại: Số 08 Nguyễn Nhàn, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

1.2. Một số Chức năng Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ: 

     + Kiểm tra việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế;

     + Yêu cầu những đối tượng nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế trên địa bàn;

     + Xử lý những vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan;

     +  Giám định để có thể xác định được số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Số điện thoại Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ là bao nhiêu?  

2.1. Số điện thoại chi cục thuế quận Cẩm Lệ.

Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ thực hiện quản lý thuế theo quy định của nhà nước trên địa bàn các phường: Hòa An, Hòa Phát, Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây, Hòa Xuân, Khuê Trung. Số điện thoại Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ là cầu nối giữa thuế Quận Cẩm Lệ và các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, giải đáp các thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Khi có bất kì thắc mắc gì người dân có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại thuế Quận Cẩm Lệ: 02363674198 để nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ thuế.

chi cục thuế quận cẩm lệ

2.2. Danh bạ số điện thoại Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT: 02363674199

– Đội Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế: 02363676626 

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin Học: 02363674200

– Đội Trước bạ – Thu khác: 02363674195    

– Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế: 02363674201

– Đội Kiểm tra thuế 1: 02362246548   

– Đội Kiểm tra thuế 2: 02363674202

– Đội Kiểm tra nội bộ: 02363676636

– Đội Quản lý thuế LX Hòa Nhơn – Hòa Phú – Hòa Sơn – Hòa Liên – Hòa Bắc: 02363788892

– Hóa đơn, trước bạ, thu khác: 02362246538

– Đội Quản lý thuế LP Khuê Trung – Hòa Xuân: 02363670117  

2.3. Số điện thoại chi cục thuế Quận Cẩm Lệ hỗ trợ những vấn đề gì?

     Thuế luôn là một lĩnh vực khó đối với rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp bởi vậy cần có sự hỗ trợ từ các cán bộ có chuyên môn về thuế để giải đáp các thắc mắc. Khi cần hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể gọi tới số điện thoại Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ. Vậy số điện thoại chi cục thuế Quận Cẩm Lệ hỗ trợ vấn đề gì? Số điện thoại Chi cục thuế Cẩm Lệ hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp những vẫn đề chủ yếu sau: 

+ Chốt thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh

+ Kiểm tra mã số thuế cá nhân

+ Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

+ Khiếu nại quyết định thuế

+ Kiểm tra mã chương công ty

+ Kiểm tra mã tiểu mục nộp thuế

+ Đóng mở mã số thuế

2.4. Khi gọi điện đến chi cục thuế Quận Cẩm Lệ cần chuẩn bị những gì?

     Có rất nhiều khách hàng gọi đến số điện thoại chi cục thuế Quận Cẩm Lệ nhưng không thể nhận được hỗ trợ bởi không chuẩn bị đầy đủ những thông tin để cung cấp cho cán bộ thuế. Vậy khi gọi đến Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

     Đối với khách hàng là cá nhân cần chuẩn bị: thông tin cá nhân, căn cước công dân, ngày tháng năm sinh,….

     Đối với khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn quận Cẩm Lệ cần chuẩn bị: 

     + Tên đầy đủ công ty

     + Địa chỉ trụ sở công ty

     + Mã số thuế công ty

3. Thời gian làm việc Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ

Hiện nay Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ làm việc theo thời gian như sau:

     Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: – Buổi Sáng: 7h30 – 11h30

                                               – Buổi chiều:  13h – 17h

Riêng sáng thứ 7 Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30.

Đặc biệt Cơ quan thuế Quận Cẩm Lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thuế từ 8h-11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

số điện thoại chi cục thuế quận cẩm lệ

4. Thông tin Website, tài khoản ngân hàng, Email Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ

4.1: Website chi cục thuế Quận Cẩm Lệ

     Khi cần các thông tin về thuế thì bạn có thể truy cập vào Website Chi cục thuế quận Cẩm Lệ theo đường link: https://camle.danang.gov.vn/ket-qua?search=chi+c%E1%BB%A5c+thu%E1%BA%BF

4.2: Email Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ

     Bạn có thể gửi thư tới địa chỉ email Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ để nhận hỗ trợ:

4.3: Fax của Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ:

     Bạn có thể gửi Fax đến Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ: 023633676140

4.4: Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ

     Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ là nơi nhận những khoản nộp thuế, phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp theo quy định của nhà nước. Thông tin nộp thuế quận Cẩm Lệ

     + Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Thuế Quận Cẩm Lệ

     + Số tài khoản: 

     + Mở tại: Kho bạc Nhà nước Quận Cẩm Lệ

5. Một số câu hỏi Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ2

5.1. Công ty của tôi ở Phường Hòa Thọ Đông thì thuộc Chi cục thuế nào nộp thuế ở đâu?

     Trường hợp công ty bạn ở Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ thì thuộc sự quản lý của Chi cục thuế Quận 1 tại Số 08 Nguyễn Nhàn, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng. Bạn cần thực hiện các nghĩa vụ và nộp thuế tại chi cục thuế Quận Cẩm Lệ.

5.2. Tôi ở Phường Khê Trung, Quận Cẩm Lệ muốn kê khai thuế thu nhập cá nhân thì làm như thế nào?

     Bạn ở Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ và muốn hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể truy cập vào webiste của chi cục thuế Quận Cẩm Lệ hoặc gọi tới số điện thoại chi cục thuế Quận Cẩm Lệ: 02363674198 để được các cán bộ thuế hướng dẫn kê khai một cách nhanh nhất.

5.3. Tôi đang làm sổ đỏ ở Quận Cẩm Lệ giờ cần phải đóng thuế và lệ phí trước bạ thì gọi đến đâu? 

     Để được hỗ trợ kê khai và nộp lệ phí trước bạn cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quận Cẩm Lệ bạn có thể gọi đến số điện thoại thuế Quận Cẩm Lệ để nhận sự hỗ trợ từ cán bộ thuế hướng dẫn kê khai tờ thuế, nộp lệ phí,….

       Thông tin liên hệ, địa chỉ, trụ sở và số điện thoại Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ

Trên đây là một số thông tin về địa chỉ, trụ sở, số điện thoại Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ để bạn đọc có thể tham khảo. Bạn muốn liên hệ tới chi cục thuế Quận Cẩm Lệ Thành Phố Đà Nẵng có thể tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cập trên.

     Thông tin liên hệ tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp.

     Chúng tôi là tổng đài cung cấp thông tin 1900633720 được đăng ký theo quy định pháp luật, chúng tôi có đội ngũ tổng đài viên hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng tra cứu tìm kiếm thông tin theo yêu cầu bao gồm: số điện thoại liên hệ, số tổng đài tư vấn, địa chỉ, website, Email, Số Fax, số trung tâm cskh, hotline khiếu nại và giải đáp thắc mắc chung  theo quy định pháp luật Việt Nam vì vậy bạn muốn liên hệ tới đơn vị hỗ trợ nào thì có thể gọi cho chúng tôi.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ - Số 08 Nguyễn Nhàn, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng