Địa chỉ số điện thoại Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động

     Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn khu vực Lục Ngạn Sơn Động theo quy định của pháp luật. Vậy Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động ở đâu? địa chỉ Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động? Số điện thoại chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động? Hỗ trợ Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động như thế nào? là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra và tìm kiếm.  Vì vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp phần nào một số thông tin về Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động cho bạn để bạn có thể chủ động liên hệ và nhận được hỗ trợ từ Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động

1. Giới thiệu Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động

     Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Tỉnh Bắc Giang, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn khu vực Lục Ngạn – Sơn Động theo quy định của pháp luật. 

1.1. Địa chỉ Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động: 

     Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động có trụ sở đặt tại: Số 362, Khu Lê Hồng Phong, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.

1.2. Một số Chức năng Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động: 

     + Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động có quyền yêu cầu những đối tượng nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế trên địa bàn;

     + Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý những tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước;

     + Xử lý những vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan;

     + Thực hiện việc quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính;…

2. Số điện thoại Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động là bao nhiêu?  

2.1. Số điện thoại chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động.

     Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn – Sơn Động thực hiện quản lý thuế theo quy định của nhà nước trên địa bàn các xã: Trị trấn Chũ, Trị trấn An Châu, Cẩm Đàn, Chiên Sơn, Giáo Liêm, Huân Vi, Quế Sơn,… Số điện thoại Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động là cầu nối giữa thuế khu vực Lục Ngạn – Sơn Động và các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, giải đáp các thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Khi có bất kì thắc mắc gì người dân có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động: 02043608296 để nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ thuế.

số điện thoại chi cục thuế khu vực lục ngạn sơn động

2.2. Danh bạ số điện thoại Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động

– Đội Nghiệp vụ – Dự toán: 02043854494

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT: 02043857284

– Đội QLN-CCN: 02043824769

– Đội KK-KTT & TH: 02838127720

– Đội Kiểm tra thuế số 1: 02043853846

– Đội Kiểm tra thuế số 2: 02043824966

– Đội Trước bạ & thu Khác: 02043825455

2.3. Số điện thoại chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động hỗ trợ những vấn đề gì?

     Thuế luôn là một lĩnh vực khó đối với rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp bởi vậy cần có sự hỗ trợ từ các cán bộ có chuyên môn về thuế để giải đáp các thắc mắc. Khi cần hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể gọi tới số điện thoại Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động. Vậy số điện thoại chi cục thuế khu vực Lục Ngạn – Sơn Động hỗ trợ vấn đề gì? Số điện thoại Chi cục thuế Quận hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp những vẫn đề chủ yếu sau: 

+ Chốt thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh

+ Kiểm tra mã tiểu mục nộp thuế

+ Đóng mở mã số thuế

+ Kiểm tra mã số thuế cá nhân

+ Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

+ Khiếu nại quyết định thuế

2.4. Khi gọi điện đến chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động cần chuẩn bị những gì?

     Có rất nhiều khách hàng gọi đến số điện thoại chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động nhưng không thể nhận được hỗ trợ bởi không chuẩn bị đầy đủ những thông tin để cung cấp cho cán bộ thuế. Vậy khi gọi đến Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

     Đối với khách hàng doanh nghiệp có trụ sở đặt tại khu vực Lục Ngạn Sơn Động cần chuẩn bị: 

     + Tên đầy đủ công ty

     + Địa chỉ trụ sở công ty

     + Mã số thuế công ty

      Đối với khách hàng là cá nhân cần chuẩn bị: thông tin cá nhân, căn cước công dân, ngày tháng năm sinh,….

3. Thời gian làm việc Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động

Hiện nay Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động làm việc theo thời gian như sau:

     Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: – Buổi Sáng: 7h30 – 11h30

                                               – Buổi chiều:  13h – 17h

Riêng sáng thứ 7 Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30.

Đặc biệt Cơ quan thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thuế từ 8h-11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

chi cục thuế khu vực lục ngạn sơn động

4. Thông tin Website, tài khoản ngân hàng, Email Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động

4.1: Website chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động

     Khi cần các thông tin về thuế thì bạn có thể truy cập vào Website Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động theo đường link: https://bacgiang.gdt.gov.vn/

4.2: Email Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động

     Bạn có thể gửi thư tới địa chỉ email Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động để nhận hỗ trợ: 

4.3: Fax của Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động:

     Bạn có thể gửi Fax đến Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động: 02403683256

4.4: Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động

     Tài khoản ngân hàng Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động là nơi nhận những khoản nộp thuế, phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp theo quy định của nhà nước. Thông tin nộp thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động

     + Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động

     + Số tài khoản: 

     + Mở tại: Kho bạc Nhà nước Tỉnh Bắc Giang

5. Một số câu hỏi Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động

5.1. Công ty của tôi ở Trị trấn Chũ thì thuộc Chi cục thuế nào nộp thuế ở đâu?

     Trường hợp công ty bạn ở Trị trấn Chũ thì thuộc sự quản lý của Chi cục thuế Số 362, Khu Lê Hồng Phong, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang. Đây là địa chỉ của chi cục thuế khu vực Lục Ngạn – Sơn Động và bạn cần thực hiện các nghĩa vụ và nộp thuế tại chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động đầy đủ.

5.2. Tôi ở xã Chiên Sơn, Tỉnh Bắc Giang muốn kê khai thuế thu nhập cá nhân thì làm như thế nào?

     Bạn ở xã Chiên Sơn, Tỉnh Bắc Giang và muốn hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể truy cập vào webiste của chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động hoặc gọi tới số điện thoại chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động: 02043608296 để được các cán bộ thuế hướng dẫn kê khai một cách nhanh nhất.

5.3. Tôi đang làm sổ đỏ ở khu vực Lục Ngạn Sơn Động giờ cần phải đóng thuế và lệ phí trước bạ thì gọi đến đâu? 

     Để được hỗ trợ kê khai và nộp lệ phí trước bạn cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực Lục Ngạn Sơn Động bạn có thể gọi đến số điện thoại thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động để nhận sự hỗ trợ từ cán bộ thuế hướng dẫn kê khai tờ thuế, nộp lệ phí,….

       Thông tin liên hệ, địa chỉ, trụ sở và số điện thoại Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động

Trên đây là một số thông tin về địa chỉ, trụ sở, số điện thoại Chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động để bạn đọc có thể tham khảo. Bạn muốn liên hệ tới chi cục thuế khu vực Lục Ngạn Sơn Động có thể tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cập trên.

     Thông tin liên hệ tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp.

    Tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp 1900633720 được đăng ký theo quy định pháp luật, chúng tôi có đội ngũ tổng đài viên hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng tra cứu tìm kiếm thông tin theo yêu cầu bao gồm: số điện thoại liên hệ, số tổng đài tư vấn, địa chỉ, website, Email, Số Fax, số trung tâm cskh, hotline khiếu nại và giải đáp thắc mắc chung  theo quy định pháp luật Việt Nam vì vậy bạn muốn liên hệ tới đơn vị hỗ trợ nào thì có thể gọi cho chúng tôi.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ Chi cục thuế Ku vực Lục Ngạn Sơn Động - Số 362, Khu Lê Hồng Phong, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.