Thông tin bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên số điện thoại địa chỉ liên hệ

1. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên là cơ quan nhà nước thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo hiểm tỉnh Kiên Giang, có chức năng giúp bảo hiểm Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản, hưu trí, tử tuất và các vấn đề khác về bảo hiểm cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Mã số thuế: 1700665717

Tên giao dịch: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên

Số tài khoản: 77.11.2140.2003

Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn Hà Tiên.

+ Thông tin website bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên

   Website: https:kiengiang.baohiemxahoi.gov.vn

+ Địa chỉ bảo hiểm xã hội, y tế thành phố Hà Tiên

   Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên có địa chỉ tại: Số 06 Mạc Công Du, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

+ Email bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên

   Email: hatien@kiengiang.vss.gov.vn

số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên

2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên

   Liên hệ qua số điện thoại bảo hiểm là phương thức hỗ trợ trực tuyến 24/7 giúp bạn tối ưu thời gian kết nối với nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hiểm quận nhanh mà không cân đến trực tiếp cơ quan làm việc. Số điện thoại bảo hiểm thành phố Hà Tiên là nơi tiếp nhận thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại trên địa bàn thành phố Hà Tiên.

  2.1. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên

    Số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Tiên có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm xã hội như: thời gian làm việc bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên, kiểm tra các khoản đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, cách tính bảo hiểm xã hội v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc cần được hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên 0297 3852 588 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn. VD: Bạn ở phường Bình San, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang muốn hỏi về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể liên hệ tới Bảo hiểm xã hội Hà Tiên tại địa chỉ: Số 06 Mạc Công Du, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang hoặc gọi điện theo số điện thoại bảo hiểm xã hội Hà Tiên nêu trên để hỏi về hồ sơ.

    2.2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế thành phố Hà Tiên

    Số điện thoại bảo hiểm y tế thành phố Hà Tiên là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Tiên có thể liên hệ để giải đáp các vấn dề về bảo hiểm y tế như: thời gian hưởng bảo hiểm y tế, hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế, cách tính bảo hiểm y tế, v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm y tế thì thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Hà Tiên 0297 3852 588 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn. VD: Bạn ở phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang muốn hỏi về cách tính bảo hiểm Y tế thì bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bảo hiểm Y tế huyện Hà Tiên theo địa chỉ và số điện thoại trên.

    2.3. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thai sản thành phố Hà Tiên

    Số điện thoại bảo hiểm thai sản thành phố Hà Tiên là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Tiên có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thai sản như: cách tính bảo hiểm thai sản, hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản, các chế độ hưởng bảo hiểm thai sản, cách lĩnh tiền bảo hiểm thai sản v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm thai sản thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm thai sản thành phố Hà Tiên 0297 3852 588 để được hỗ trợ. VD: Doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang muốn hỏi về chế độ thai sản thì có thể gọi điện hoặc liên hệ tới địa chỉ trên.

    2.4. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp thành phố Hà Tiên

    Số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp thành phố Hà Tiên là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Tiên có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, ở Kiên Giang có rất nhiều trung tâm bảo hiểm thất nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp chung cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn Kiên Giang. Vì vậy nếu bạn ở Hà Tiên thì bạn có thể đến trung tâm bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Kiên Giang số điện thoại: 0297 3996 707; tại địa chỉ: Số 9 Mạc Cửu, phường Dương Đông, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

3. Danh sách các phường chịu sự quản lý bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên

   Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên quản lý các vấn đề về bảo hiểm xã hội đối với cá nhân và tổ chức đang sinh sống và có trụ sở thuộc sự quản lý của thành phố Hà Tiên như:

     + Phường Bình San – Địa chỉ: Phường Bình San, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

     + Phường Mỹ Đức – Địa chỉ: Phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

     + Phường Tô Châu – Địa chỉ: Phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

     + Phường Pháo Đài – Địa chỉ: Phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

     + Phường Đông Hồ – Địa chỉ: Phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

4. Hỏi đáp bảo hiểm xã hội Hà Tiên

– Có thể gọi đến số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên vào thứ 7, Chủ nhật không?

    Hiện nay để hỗ trợ tối đa, nhanh chóng cho người lao động cũng như người sử dụng lao động. Các trung tâm bảo hiểm xã hội Hà Tiên tiếp nhận và xử lý hồ sơ đều trong giờ hành chính từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy các ngày trong tuần.

– Ở phường Đông Hồ mua bảo hiểm Y Tế ở đâu?

     Bạn có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại Cơ quan bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú.

     Ví dụ bạn ở xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang bạn có thể đến UBND xã Thuận Yên để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Hoặc bạn có thể lên trực tiếp bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

– Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên?

       Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên và các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ làm việc theo giờ hành chính và từ thứ 2 đến thứ 6. Vì vậy khi có việc cần đến làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội bạn cần lưu ý thời gian làm việc này để tránh mất thời gian đến. Hoặc có thể liên hệ trước tới số điện thoại của cơ quan bảo hiểm xã hội để nắm bắt được thông tin làm việc của đơn vị này.

–  Doanh nghiệp tôi ở phường Tô Châu muốn làm thủ tục bảo hiểm thai sản thì nộp hồ sơ ở đâu?

    Nếu doanh nghiệp bạn phường Tô Châu và muốn nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thai sản thì bạn có thể nôp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản tại đơn vị bảo hiểm thai sản thành phố Hà Tiên theo địa chỉ: Số 06 Mạc Công Du, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

5. Tổng đài số điện thoại tư vấn về pháp luật bảo hiểm xã hội

     Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội là tổng đài giải đáp các vấn đề về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp như: Hồ sơ hưởng bảo hiểm, cách tính bảo hiểm, thời gian hưởng bảo hiểm, chế độ bảo hiểm và các vấn đề khác về bảo hiểm. Vì vậy bạn muốn được hỗ trợ mọi vấn đề pháp luật về bảo hiểm thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số: 1900633720 chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên - Số 06 Mạc Công Du, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.