Thông tin bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh số điện thoại địa chỉ liên hệ

1. Bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh

Bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh là cơ quan nhà nước thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo hiểm tỉnh Khánh Hòa, có chức năng giúp bảo hiểm Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản, hưu trí, tử tuất và các vấn đề khác về bảo hiểm cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả:  3861 234

Bộ phận Quản lý thu: 3860 407

Bộ phận Sổ, thẻ:  3861 323

Bộ phận Chính sách: 3862 357

Bộ phận Kế toán:  3862 999

Giám định BHYT: 3862 357

+ Thông tin website bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh

   Website: https:khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn

+ Địa chỉ bảo hiểm xã hội, y tế thành phố Cam Ranh

   Bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh có địa chỉ tại: Đường Phạm Hùng, tổ dân phố Phú Hải, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

+ Email bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh

   Email: camranh@khanhhoa.vss.gov.vn

số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh

2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh

   Liên hệ qua số điện thoại bảo hiểm là phương thức hỗ trợ trực tuyến 24/7 giúp bạn tối ưu thời gian kết nối với nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hiểm quận nhanh mà không cân đến trực tiếp cơ quan làm việc. Số điện thoại bảo hiểm thành phố Cam Ranh là nơi tiếp nhận thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại trên địa bàn thành phố Cam Ranh.

  2.1. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh

    Số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thành phố Cam Ranh có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm xã hội như: thời gian làm việc bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh, kiểm tra các khoản đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, cách tính bảo hiểm xã hội v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc cần được hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh 0258 3861 323 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn. VD: Bạn ở phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa muốn hỏi về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể liên hệ tới Bảo hiểm xã hội Cam Ranh tại địa chỉ: Đường Phạm Hùng, tổ dân phố Phú Hải, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hoặc gọi điện theo số điện thoại bảo hiểm xã hội Cam Ranh nêu trên để hỏi về hồ sơ.

    2.2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế thành phố Cam Ranh

    Số điện thoại bảo hiểm y tế thành phố Cam Ranh là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thành phố Cam Ranh có thể liên hệ để giải đáp các vấn dề về bảo hiểm y tế như: thời gian hưởng bảo hiểm y tế, hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế, cách tính bảo hiểm y tế, v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm y tế thì thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm y tế thành phố Cam Ranh 0258 3861 323 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn. VD: Bạn ở phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa muốn hỏi về cách tính bảo hiểm Y tế thì bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bảo hiểm Y tế thành phố Cam Ranh theo địa chỉ và số điện thoại trên.

    2.3. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thai sản thành phố Cam Ranh

    Số điện thoại bảo hiểm thai sản thành phố Cam Ranh là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thành phố Cam Ranh có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thai sản như: cách tính bảo hiểm thai sản, hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản, các chế độ hưởng bảo hiểm thai sản, cách lĩnh tiền bảo hiểm thai sản v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm thai sản thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm thai sản thành phố Cam Ranh 0258 3861 323 để được hỗ trợ. VD: Doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa muốn hỏi về chế độ thai sản thì có thể gọi điện hoặc liên hệ tới địa chỉ trên.

    2.4. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp thành phố Cam Ranh

    Số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp thành phố Cam Ranh là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thành phố Cam Ranh có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, ở Khánh Hòa có rất nhiều trung tâm bảo hiểm thất nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp chung cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn Khánh Hòa. Vì vậy nếu bạn ở Cam Ranh thì bạn có thể đến trung tâm bảo hiểm thất nghiệp thành phố Cam Ranh số điện thoại: 0258 3635 457; tại địa chỉ: Số 02 Tân Định, tổ dân phố 17, phường Ninh Hiệp, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

3. Danh sách các phường chịu sự quản lý bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh

   Bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh quản lý các vấn đề về bảo hiểm xã hội đối với cá nhân và tổ chức đang sinh sống và có trụ sở thuộc sự quản lý của thành phố Cam Ranh như:

     + Phường Cam Lợi – Địa chỉ: Phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

     + Phường Cam Lộc – Địa chỉ: Phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

     + Phường Cam Linh – Địa chỉ: Phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

     + Phường Ba Ngòi – Địa chỉ: Phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

     + Phường Cam Nghĩa – Địa chỉ: Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

4. Hỏi đáp bảo hiểm xã hội Cam Ranh

– Có thể gọi đến số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh vào thứ 7, Chủ nhật không?

    Hiện nay để hỗ trợ tối đa, nhanh chóng cho người lao động cũng như người sử dụng lao động. Các trung tâm bảo hiểm xã hội Cam Ranh tiếp nhận và xử lý hồ sơ đều trong giờ hành chính từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy các ngày trong tuần.

–  Doanh nghiệp tôi ở phường Cam Phú muốn làm thủ tục bảo hiểm thai sản thì nộp hồ sơ ở đâu?

    Nếu doanh nghiệp bạn phường Cam Phú và muốn nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thai sản thì bạn có thể nôp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản tại đơn vị bảo hiểm thai sản thành phố Cam Ranh theo địa chỉ: Đường Phạm Hùng, tổ dân phố Phú Hải, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

– Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh?

       Bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh và các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ làm việc theo giờ hành chính và từ thứ 2 đến thứ 6. Vì vậy khi có việc cần đến làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội bạn cần lưu ý thời gian làm việc này để tránh mất thời gian đến. Hoặc có thể liên hệ trước tới số điện thoại của cơ quan bảo hiểm xã hội để nắm bắt được thông tin làm việc của đơn vị này.

– Ở xã Ninh Tân mua bảo hiểm Y Tế ở đâu?

     Bạn có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại Cơ quan bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú.

     Ví dụ bạn ở phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bạn có thể đến UBND phường Cam Phúc Bắc để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Hoặc bạn có thể lên trực tiếp bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

5. Tổng đài số điện thoại tư vấn về pháp luật bảo hiểm xã hội

     Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội là tổng đài giải đáp các vấn đề về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp như: Hồ sơ hưởng bảo hiểm, cách tính bảo hiểm, thời gian hưởng bảo hiểm, chế độ bảo hiểm và các vấn đề khác về bảo hiểm. Vì vậy bạn muốn được hỗ trợ mọi vấn đề pháp luật về bảo hiểm thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số: 1900633720 chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh - Đường Phạm Hùng, tổ dân phố Phú Hải, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.