Thông tin bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ số điện thoại địa chỉ liên hệ

1. Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ

Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ là cơ quan nhà nước thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo hiểm tỉnh Hải Dương, có chức năng giúp bảo hiểm Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản, hưu trí, tử tuất và các vấn đề khác về bảo hiểm cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 

Bộ phận Quản lý thu: 

Bộ phận Sổ, thẻ: 

Bộ phận Chính sách: 

Bộ phận Kế toán: 

Giám định BHYT: 

+ Thông tin website bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ

   Website: https:haiduong.baohiemxahoi.gov.vn

+ Địa chỉ bảo hiểm xã hội, y tế huyện Tứ Kỳ

   Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ có địa chỉ tại: Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

+ Email bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ

   Email: tuky@haiduong.vss.gov.vn

số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ

2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ

   Liên hệ qua số điện thoại bảo hiểm là phương thức hỗ trợ trực tuyến 24/7 giúp bạn tối ưu thời gian kết nối với nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hiểm quận nhanh mà không cân đến trực tiếp cơ quan làm việc. Số điện thoại bảo hiểm huyện Tứ Kỳ là nơi tiếp nhận thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại trên địa bàn huyện Tứ Kỳ.

  2.1. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ

    Số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Tứ Kỳ có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm xã hội như: thời gian làm việc bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ, kiểm tra các khoản đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, cách tính bảo hiểm xã hội v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc cần được hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ 0220 3624 134 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn. VD: Bạn ở xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương muốn hỏi về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể liên hệ tới Bảo hiểm xã hội Tứ Kỳ tại địa chỉ: Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương hoặc gọi điện theo số điện thoại bảo hiểm xã hội Tứ Kỳ nêu trên để hỏi về hồ sơ.

    2.2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Tứ Kỳ

    Số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Tứ Kỳ là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Tứ Kỳ có thể liên hệ để giải đáp các vấn dề về bảo hiểm y tế như: thời gian hưởng bảo hiểm y tế, hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế, cách tính bảo hiểm y tế, v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm y tế thì thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Tứ Kỳ 0220 3624 134 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn. VD: Bạn ở xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương muốn hỏi về cách tính bảo hiểm Y tế thì bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bảo hiểm Y tế huyện Tứ Kỳ theo địa chỉ và số điện thoại trên.

    2.3. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Tứ Kỳ

    Số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Tứ Kỳ là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Tứ Kỳ có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thai sản như: cách tính bảo hiểm thai sản, hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản, các chế độ hưởng bảo hiểm thai sản, cách lĩnh tiền bảo hiểm thai sản v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm thai sản thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Tứ Kỳ 0220 3624 134 để được hỗ trợ. VD: Doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương muốn hỏi về chế độ thai sản thì có thể gọi điện hoặc liên hệ tới địa chỉ trên.

    2.4. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp huyện Tứ Kỳ

    Số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp huyện Tứ Kỳ là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Tứ Kỳ có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, ở Hải Dương có rất nhiều trung tâm bảo hiểm thất nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp chung cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn Hải Dương. Vì vậy nếu bạn ở Tứ Kỳ thì bạn có thể đến trung tâm bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Hải Dương số điện thoại: 0220 3858 499; tại địa chỉ: Đường An Định (chân cầu vượt Đồng Niên), phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Danh sách các phường chịu sự quản lý bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ

   Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ sẽ quản lý các vấn đề về bảo hiểm xã hội đối với cá nhân và tổ chức đang sinh sống và có trụ sở thuộc sự quản lý của huyện Tứ Kỳ như:

     + Xã An Thanh – Địa chỉ: Xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

     + Xã Bình Lãng– Địa chỉ: Xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

     + Xã Cộng Lạc – Địa chỉ: Xã ,Cộng Lạc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

     + Xã Hà Thanh – Địa chỉ: Xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

     + Xã Quảng Nghiệp – Địa chỉ: Xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

4. Hỏi đáp bảo hiểm xã hội Tứ Kỳ

–  Doanh nghiệp tôi ở xã Phượng Kỳ muốn làm thủ tục bảo hiểm thai sản thì nộp hồ sơ ở đâu?

    Nếu doanh nghiệp bạn ở xã Phượng Kỳ và muốn nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thai sản thì bạn có thể nôp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản tại đơn vị bảo hiểm thai sản huyện Tứ Kỳ theo địa chỉ: Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

– Ở xã Tân Kỳ mua bảo hiểm Y Tế ở đâu?

     Bạn có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại Cơ quan bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú.

     Ví dụ bạn ở xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương bạn có thể đến UBND xã Ngọc Kỳ để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Hoặc bạn có thể lên trực tiếp bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

– Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ?

       Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ và các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ làm việc theo giờ hành chính và từ thứ 2 đến thứ 6. Vì vậy khi có việc cần đến làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội bạn cần lưu ý thời gian làm việc này để tránh mất thời gian đến. Hoặc có thể liên hệ trước tới số điện thoại của cơ quan bảo hiểm xã hội để nắm bắt được thông tin làm việc của đơn vị này.

– Có thể gọi đến số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ vào thứ 7, Chủ nhật không?

    Hiện nay để hỗ trợ tối đa, nhanh chóng cho người lao động cũng như người sử dụng lao động. Các trung tâm bảo hiểm xã hội Tứ Kỳ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đều trong giờ hành chính từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy các ngày trong tuần.

5. Tổng đài số điện thoại tư vấn về pháp luật bảo hiểm xã hội

     Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội là tổng đài giải đáp các vấn đề về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp như: Hồ sơ hưởng bảo hiểm, cách tính bảo hiểm, thời gian hưởng bảo hiểm, chế độ bảo hiểm và các vấn đề khác về bảo hiểm. Vì vậy bạn muốn được hỗ trợ mọi vấn đề pháp luật về bảo hiểm thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số: 1900633720 chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ - Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.