Thông tin bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh số điện thoại địa chỉ liên hệ

1. Bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh

Bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh là cơ quan nhà nước thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo hiểm tỉnh Hà Tĩnh, có chức năng giúp bảo hiểm Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản, hưu trí, tử tuất và các vấn đề khác về bảo hiểm cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 

Bộ phận Quản lý thu: 

Bộ phận Sổ, thẻ: 

Bộ phận Chính sách: 

Bộ phận Kế toán: 

Giám định BHYT: 

+ Thông tin website bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh

   Website: https:hatinh.baohiemxahoi.gov.vn

+ Địa chỉ bảo hiểm xã hội, y tế thị xã Kỳ Anh

   Bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh có địa chỉ tại: Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

+ Email bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh

   Email: txkyanh@hatinh.vss.gov.vn

số điện thoại bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh

2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh

   Liên hệ qua số điện thoại bảo hiểm là phương thức hỗ trợ trực tuyến 24/7 giúp bạn tối ưu thời gian kết nối với nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hiểm quận nhanh mà không cân đến trực tiếp cơ quan làm việc. Số điện thoại bảo hiểm thị xã Kỳ Anh là nơi tiếp nhận thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

  2.1. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh

    Số điện thoại bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm xã hội như: thời gian làm việc bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh, kiểm tra các khoản đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, cách tính bảo hiểm xã hội v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc cần được hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh 0239 3866 998 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn. VD: Bạn ở xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh muốn hỏi về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể liên hệ tới Bảo hiểm xã hội Kỳ Anh tại địa chỉ: Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hoặc gọi điện theo số điện thoại bảo hiểm xã hội Kỳ Anh nêu trên để hỏi về hồ sơ.

    2.2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế thị xã Kỳ Anh

    Số điện thoại bảo hiểm y tế thị xã Kỳ Anh là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có thể liên hệ để giải đáp các vấn dề về bảo hiểm y tế như: thời gian hưởng bảo hiểm y tế, hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế, cách tính bảo hiểm y tế, v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm y tế thì thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm y tế thị xã Kỳ Anh 0239 3866 998 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn.  VD: Bạn ở xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh muốn hỏi về cách tính bảo hiểm Y tế thì bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bảo hiểm Y tế thị xã Kỳ Anh theo địa chỉ và số điện thoại trên.

    2.3. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thai sản thị xã Kỳ Anh

    Số điện thoại bảo hiểm thai sản thị xã Kỳ Anh là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thai sản như: cách tính bảo hiểm thai sản, hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản, các chế độ hưởng bảo hiểm thai sản, cách lĩnh tiền bảo hiểm thai sản v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm thai sản thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm thai sản thị xã Kỳ Anh 0239 3866 998 để được hỗ trợ. VD: Doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh muốn hỏi về chế độ thai sản thì có thể gọi điện hoặc liên hệ tới địa chỉ trên.

    2.4. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp thị xã Kỳ Anh

    Số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp thị xã Kỳ Anh là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, ở Hà Tĩnh có rất nhiều trung tâm bảo hiểm thất nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp chung cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn Hà Tĩnh. Vì vậy nếu bạn ở Kỳ Anh thì bạn có thể đến trung tâm bảo hiểm thất nghiệp thị xã Kỳ Anh số điện thoại: 0239 3734 789; tại địa chỉ: Đường tránh 1B, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Danh sách các phường chịu sự quản lý bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh

   Bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh quản lý các vấn đề về bảo hiểm xã hội đối với cá nhân và tổ chức đang sinh sống và có trụ sở thuộc sự quản lý của thị xã Kỳ Anh như:

     + Phường Kỳ Liên – Địa chỉ: Phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

     + Phường Kỳ Long – Địa chỉ: Phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

     + Phường Kỳ Thịnh – Địa chỉ: Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

     + Phường  Kỳ Trinh– Địa chỉ: Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

     + Phường Kỳ Phương – Địa chỉ: Phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Hỏi đáp bảo hiểm xã hội Kỳ Anh

– Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh?

       Bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh và các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ làm việc theo giờ hành chính và từ thứ 2 đến thứ 6. Vì vậy khi có việc cần đến làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội bạn cần lưu ý thời gian làm việc này để tránh mất thời gian đến. Hoặc có thể liên hệ trước tới số điện thoại của cơ quan bảo hiểm xã hội để nắm bắt được thông tin làm việc của đơn vị này.

– Ở phường Sông Trí thì mua bảo hiểm Y Tế ở đâu?

     Bạn có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại Cơ quan bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú.

     Ví dụ bạn ở phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bạn có thể đến UBND phường Kỳ Thịnh để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Hoặc bạn có thể lên trực tiếp bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

–  Doanh nghiệp tôi ở phường Kỳ Phương muốn làm thủ tục bảo hiểm thai sản thì nộp hồ sơ ở đâu?

    Nếu doanh nghiệp bạn ở phường Kỳ Phương và muốn nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thai sản thì bạn có thể nôp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản tại đơn vị bảo hiểm thai sản thị xã Kỳ Anh theo địa chỉ: Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

– Có thể gọi đến số điện thoại bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh vào thứ 7, Chủ nhật không?

    Hiện nay để hỗ trợ tối đa, nhanh chóng cho người lao động cũng như người sử dụng lao động. Các trung tâm bảo hiểm xã hội Kỳ Anh tiếp nhận và xử lý hồ sơ đều trong giờ hành chính từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy các ngày trong tuần.

5. Tổng đài số điện thoại tư vấn về pháp luật bảo hiểm xã hội

     Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội là tổng đài giải đáp các vấn đề về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp như: Hồ sơ hưởng bảo hiểm, cách tính bảo hiểm, thời gian hưởng bảo hiểm, chế độ bảo hiểm và các vấn đề khác về bảo hiểm. Vì vậy bạn muốn được hỗ trợ mọi vấn đề pháp luật về bảo hiểm thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số: 1900633720 chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh - Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.