Thông tin bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc số điện thoại địa chỉ liên hệ

1. Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc

Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc là cơ quan nhà nước thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo hiểm tỉnh Bình Thuận, có chức năng giúp bảo hiểm Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản, hưu trí, tử tuất và các vấn đề khác về bảo hiểm cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Mã số thuế: 3400720103
Tên giao dịch: Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc
Số tài khoản: 4810202000010
Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hàm Thuận Bắc.

+ Thông tin website bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc

   Website: https:binhthuan.baohiemxahoi.gov.vn

+ Địa chỉ bảo hiểm xã hội, y tế huyện Hàm Thuận Bắc

   Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc có địa chỉ tại: Khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

+ Email bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc

   Email: bhxhhtb@gmail.com

số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc

   Liên hệ qua số điện thoại bảo hiểm là phương thức hỗ trợ trực tuyến 24/7 giúp bạn tối ưu thời gian kết nối với nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hiểm quận nhanh mà không cân đến trực tiếp cơ quan làm việc. Số điện thoại bảo hiểm huyện Hàm Thuận Bắc là nơi tiếp nhận thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc.

  2.1. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc

    Số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm xã hội như: thời gian làm việc bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc, kiểm tra các khoản đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, cách tính bảo hiểm xã hội v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc cần được hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc 0252 3865 087 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn. VD: Bạn ở xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận muốn hỏi về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể liên hệ tới Bảo hiểm xã hội Hàm Thuận Bắc tại địa chỉ: Khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận hoặc gọi điện theo số điện thoại bảo hiểm xã hội Hàm Thuận Bắc nêu trên để hỏi về hồ sơ.

    2.2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Hàm Thuận Bắc

    Số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Hàm Thuận Bắc là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc có thể liên hệ để giải đáp các vấn dề về bảo hiểm y tế như: thời gian hưởng bảo hiểm y tế, hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế, cách tính bảo hiểm y tế, v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm y tế thì thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Hàm Thuận Bắc 0252 3865 087 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn.  VD: Bạn ở xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận muốn hỏi về cách tính bảo hiểm Y Tế thì bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bảo hiểm Y Tế huyện Hàm Thuận Bắc theo địa chỉ và số điện thoại trên.

    2.3. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Hàm Thuận Bắc

    Số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Hàm Thuận Bắc là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thai sản như: cách tính bảo hiểm thai sản, hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản, các chế độ hưởng bảo hiểm thai sản, cách lĩnh tiền bảo hiểm thai sản v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm thai sản thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Hàm Thuận Bắc 0252 3865 087 để được hỗ trợ. VD: Doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận muốn hỏi về chế độ thai sản thì có thể gọi điện hoặc liên hệ tới địa chỉ trên.

    2.4. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc

    Số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, ở Bình Thuận có rất nhiều trung tâm bảo hiểm thất nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp chung cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn Bình Thuận. Vì vậy nếu bạn ở Hàm Thuận Bắc thì bạn có thể đến trung tâm bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bình Thuận số điện thoại: 0252 3817 120; tại địa chỉ: Số 02 Phạm Tuấn Tài, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3. Danh sách các phường chịu sự quản lý bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc

   Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc sẽ quản lý các vấn đề về bảo hiểm xã hội đối với cá nhân và tổ chức đang sinh sống và có trụ sở thuộc sự quản lý của huyện Hàm Thuận Bắc như:

     + Xã Đa Mi – Địa chỉ: xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

     + Xã Đông Giang – Địa chỉ: xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

     + Xã Đông Tiến – Địa chỉ: xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

     + Xã Hàm Chính – Địa chỉ: xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

     + Xã Hàm Đức – Địa chỉ: xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

4. Hỏi đáp bảo hiểm xã hội Hàm Thuận Bắc

–  Doanh nghiệp tôi ở xã Hàm Hiệp muốn làm thủ tục bảo hiểm thai sản thì nộp hồ sơ ở đâu?

    Nếu doanh nghiệp bạn ở xã Hàm Hiệp và muốn nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thai sản thì bạn có thể nôp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản tại đơn vị bảo hiểm thai sản huyện Hàm Thuận Bắc theo địa chỉ: Khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

– Ở xã Hàm Thắng thì mua bảo hiểm Y Tế ở đâu?

     Bạn có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại Cơ quan bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú.

     Ví dụ bạn ở xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận bạn có thể đến UBND xã Hàm Phú để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Hoặc bạn có thể lên trực tiếp bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

– Có thể gọi đến số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc vào thứ 7, Chủ nhật không?

    Hiện nay để hỗ trợ tối đa, nhanh chóng cho người lao động cũng như người sử dụng lao động. Các trung tâm bảo hiểm xã hội Hàm Thuận Bắc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đều trong giờ hành chính từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy các ngày trong tuần.

– Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc?

       Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc và các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ làm việc theo giờ hành chính và từ thứ 2 đến thứ 6. Vì vậy khi có việc cần đến làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội bạn cần lưu ý thời gian làm việc này để tránh mất thời gian đến. Hoặc có thể liên hệ trước tới số điện thoại của cơ quan bảo hiểm xã hội để nắm bắt được thông tin làm việc của đơn vị này.

5. Tổng đài số điện thoại tư vấn về pháp luật bảo hiểm xã hội

     Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội là tổng đài giải đáp các vấn đề về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp như: Hồ sơ hưởng bảo hiểm, cách tính bảo hiểm, thời gian hưởng bảo hiểm, chế độ bảo hiểm và các vấn đề khác về bảo hiểm. Vì vậy bạn muốn được hỗ trợ mọi vấn đề pháp luật về bảo hiểm thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số: 1900633720 chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc - Khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.