Thông tin bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn số điện thoại địa chỉ liên hệ

1. Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn

Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn là cơ quan nhà nước thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo hiểm tỉnh Bắc Kạn, có chức năng giúp bảo hiểm Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản, hưu trí, tử tuất và các vấn đề khác về bảo hiểm cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 

Bộ phận Quản lý thu: 

Bộ phận Sổ, thẻ: 

Bộ phận Chính sách: 

Bộ phận Kế toán: 

Giám định BHYT: 

+ Thông tin website bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn

   Website: https:backan.baohiemxahoi.gov.vn

+ Địa chỉ bảo hiểm xã hội, y tế huyện Chợ Đồn

   Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn có địa chỉ tại: Tổ 2, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn.

+ Email bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn

   Email: bhxh@backan.vss.gov.vn.

số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện chợ đồn

2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn

     Liên hệ qua số điện thoại bảo hiểm là phương thức hỗ trợ trực tuyến 24/7 giúp bạn tối ưu thời gian kết nối với nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hiểm quận nhanh mà không cân đến trực tiếp cơ quan làm việc. Số điện thoại bảo hiểm huyện Chợ Đồn là nơi tiếp nhận thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại trên địa bàn huyện Chợ Đồn.

  2.1: Tổng đài số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn

Số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Chợ Đồn có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm xã hội như: thời gian làm việc bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn, kiểm tra các khoản đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, cách tính bảo hiểm xã hội v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc cần được hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn 0281 3882 161 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn. VD: Bạn ở xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn muốn hỏi về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể liên hệ tới Bảo hiểm xã hội Chợ Đồn tại địa chỉ: Tổ 2, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. hoặc gọi điện theo số điện thoại bảo hiểm xã hội Chợ Đồn nêu trên để hỏi về hồ sơ.

    2.2. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Chợ Đồn

Số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Chợ Đồn là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Chợ Đồn có thể liên hệ để giải đáp các vấn dề về bảo hiểm y tế như: thời gian hưởng bảo hiểm y tế, hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế, cách tính bảo hiểm y tế, v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm y tế thì thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm y tế huyện Chợ Đồn 0281 3882 161 sẽ hỗ trợ bạn giải đáp cho bạn. VD: Bạn ở xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn muốn hỏi về cách tính bảo hiểm Y Tế thì bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bảo hiểm Y Tế huyện Chợ Đồn theo địa chỉ và số điện thoại trên.

    2.3. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Chợ Đồn

    Số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Chợ Đồn là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Chợ Đồn có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thai sản như: cách tính bảo hiểm thai sản, hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản, các chế độ hưởng bảo hiểm thai sản, cách lĩnh tiền bảo hiểm thai sản v…v…v vì vậy khi bạn có những câu hỏi, thắc mắc về bảo hiểm thai sản thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bảo hiểm thai sản huyện Chợ Đồn 0281 3882 161 để được hỗ trợ. VD: Doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn muốn hỏi về chế độ thai sản thì có thể gọi điện hoặc liên hệ tới địa chỉ trên.

    2.4. Tổng đài số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp huyện Chợ Đồn

   Số điện thoại bảo hiểm thất nghiệp huyện Chợ Đồn là số điện thoại giúp người dân và doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn huyện Chợ Đồn có thể liên hệ để giải đáp các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, ở Bắc Kạn có rất nhiều trung tâm bảo hiểm thất nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp chung cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn Bắc Kạn. Vì vậy nếu bạn ở Chợ Đồn thì bạn có thể đến trung tâm bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bắc Kạn số điện thoại: 0281 3871 363; tại địa chỉ: Tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Danh sách các phường chịu sự quản lý bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn

     Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn sẽ quản lý các vấn đề về bảo hiểm xã hội đối với cá nhân và tổ chức đang sinh sống và có trụ sở thuộc sự quản lý của huyện Chợ Đồn như:

     + Xã Ngọc Phái– Địa chỉ: xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

     + Xã Yên Phong – Địa chỉ: xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

     + Xã Đồng Thắng – Địa chỉ: xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

     + Xã Bình Trung – Địa chỉ: xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

     + Xã Quảng Bạch – Địa chỉ: xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Hỏi đáp bảo hiểm xã hội Chợ Đồn?

– Ở xã Cao Kỳ thì mua bảo hiểm Y Tế ở đâu?

     Bạn có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại Cơ quan bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú.

     Ví dụ bạn ở xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn bạn có thể đến UBND Quảng Bạch để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Hoặc bạn có thể lên trực tiếp bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

–  Doanh nghiệp tôi ở xã Yên Thượng muốn làm thủ tục bảo hiểm thai sản thì nộp hồ sơ ở đâu?

    Nếu doanh nghiệp bạn ở xã Yên Thượng và muốn nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thai sản thì bạn có thể nôp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản tại đơn vị bảo hiểm thai sản huyện Chợ Đồntheo địa chỉ: Tổ 2, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn.

– Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn?

     Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn và các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ làm việc theo giờ hành chính và từ thứ 2 đến thứ 6. Vì vậy khi có việc cần đến làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội bạn cần lưu ý thời gian làm việc này để tránh mất thời gian đến. Hoặc có thể liên hệ trước tới số điện thoại của cơ quan bảo hiểm xã hội để nắm bắt được thông tin làm việc của đơn vị này.

– Có thể gọi đến số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn vào thứ 7, Chủ nhật không?

    Hiện nay để hỗ trợ tối đa, nhanh chóng cho người lao động cũng như người sử dụng lao động. Các trung tâm bảo hiểm xã hội Chợ Đồn tiếp nhận và xử lý hồ sơ đều trong giờ hành chính từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy các ngày trong tuần.

5. Tổng đài số điện thoại tư vấn về pháp luật bảo hiểm xã hội.

     Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội là tổng đài giải đáp các vấn đề về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp như: Hồ sơ hưởng bảo hiểm, cách tính bảo hiểm, thời gian hưởng bảo hiểm, chế độ bảo hiểm và các vấn đề khác về bảo hiểm. Vì vậy bạn muốn được hỗ trợ mọi vấn đề pháp luật về bảo hiểm thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số: 1900633720 chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Liên hệ: 1900633720

Địa chỉ bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn - Tổ 2, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn.